Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie Blog

0

Zakończenie Roku Akademickiego UTW

Od Gaudeamus igitur w wykonaniu zespołu wokalnego UTW CHABRY, rozpoczęła się uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2017/2018. Gości powitał i uroczystość prowadził wiceprezes Włodzimierz Poraszka. Honorowy Rektor dr Włodzimierz Łęcki, tym razem nie mógł być...

0

Miastu na urodziny

Dla uczczenia 640. rocznicy nadania Międzychodowi praw miejskich Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował konkurs literacki ph. Międzychód w wierszu i piosence. Wyniki ogłoszone zostały już w styczniu br., ale wręczenie wyróżnień i nagród odbyło się...

0

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Wzięło w nim udział 90 studentów tj. 41 procent. Stowarzyszenie UTW liczy 246 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leon Cichosz ogłosił, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW jest prawomocne...

0

Studenci UTW na koncercie w Arenie

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Międzychód i aktywnego udziału np. w akcjach sadzenia lasu otrzymaliśmy bilety z Nadleśnictwa na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”. Była to mila niespodzianka dla studentów i w dniu...

0

Sekcja języka angielskiego

Sekcja języka angielskiego zakończyła „piknikowym” spotkaniem zajęcia w bieżącym roku akademickim. Dydaktyczne zajęcia odbywały się dotychczas w pomieszczeniach klasowych ZST (d. rolnik), a tym razem ostatnie, przeniesione zostało na „łono natury”. To prowadząca zajęcia...

0

Majówka z Feniksem

01 maja 2018 r. – grupa sceniczna FENIKS z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie wystąpiła z programem – Melodie włoskie i nie tylko – na majówkowej scenie w Międzychodzie. Mieliśmy możliwość przedstawić nasz program...

0

Sadzenie lasu przez UTW

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Międzychód, 18 kwietnia br. studenci UTW – po raz kolejny sadzili las. Tym razem miejscem było Leśnictwo Zamyślin. Przyjezdną grupę studentów UTW w liczbie 14 osób przywitali pracownicy Nadleśnictwa...

0

XI Wielkopolski Turniej Brydżowy UTW

Już po raz jedenasty spotkały się drużyny uniwersyteckie trzeciego wieku z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej w Sali Kameralnej Centrum Animacji Kultury, by rywalizować o tytuł najlepszej pary w brydżu sportowym. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał...