Brydż

KRONIKA
Sekcji Brydżowej
UTW Międzychód

XII WIELKOPOLSKI TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

W sobotę 13 kwietnia br. odbył się XII Wielkoposki Turniej Brydża Sportowego Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Wielkoposki i Gorzowa Wlkp. zorganizowany przez UTW Międzychód. Dwadzieścia par brydżystów rywalizowało w Art Cafe o puchar przechodni Zarządu UTW Międzychód oraz puchary ufundowane przez Burmistrza Międzychodu, Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Międzychód.
Po wielogodzinnych zmaganiach Sędzia Główny Wiesław Skowron ogłosił wyniki które przedstawiają się następująco:
Konkurencja par sportowych:
Jerzy Wilczek-Waldemar Pałka 63,89% – UTW Obrniki Wlkp.
Andrzej Malenta-Stanisław Czarnecki 60,93% – UTW Piła
Danuta Rynkiewicz-Lech Sala 60,74% – UTW Gorzów Wlkp.
Konkurencja drużynowa:
UTW Piła – 58,06%
UTW Gorzów Wlkp. – 57,41%
UTW Oborniki Wlkp. – 57,04%

Z par sportowych z Międzychodu najlepiej zaprezentowały się: para Mieczysław Kandulski- Edward Szuflak zajmując piąte miejsce z wynikiem 55,93%, oraz para Zdzisława Krzyżańska-Halina Grześkowiak na 9-tym miejscu z wynikiem 51,30%. W konkurencji drużynowej drużyna UTW Międzychód reprezentowana przez parę M. Kańdulski-E. Szuflak oraz Barbara Górka-Leszek Czachowski zajęła 5-te miejsce z wynikiem 52,96%.
Podsumowania turnieju, wręczenia statuetek oraz nagród dokonali: Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny, Prezes UTW Międzychód Maria Furchert oraz prowadzący sekcję Jerzy Krawiecki.

Międzychód 15.04.2019r.                 Edward Szuflak


Wieści z Zielonego Stolika nr 1/18-19

Rok akademicki 2018/2019 Sekcja Brydża Sportowego działająca w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie rozpoczęła w nowym pomieszczeniu, a mianowicie w Art Cafe Centrum Animacji i Kultury. Dotychczasowy lokal Klub Seniora w którym czuliśmy się bardzo dobrze niestety nie zgodził się na nasz dalszy pobyt z przyczyn od nas niezależnych.
Po jedenastu latach zrezygnował z prowadzenia sekcji kol. Edward Szuflak, a obowiązki te przejął kol Jerzy Krawiecki przy pomocy dotychczasowego kierującego oraz kol. Leszka Czachowskiego. Pierwsze spotkanie w nowym roku odbyło się dnia 1 października na którym przyjęto program działania. Podstawowe założenia to turnieje indywidualne, turnieje parami, udział w turniejach organizowanych przez ościenne uniwersytety, oraz organizacja XII Turnieju Parami Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Cotygodniowe poniedziałkowe spotkania to okazja do wykazania się swoimi umiejętnościami brydżowymi, ale to również możliwość porozmawiania z najbliższymi przyjaciółmi, wypicia kawy lub herbaty, miłego spędzenia czasu. Uczestniczy w nich ponad 20 brydżystów , natomiast w drugiej grupie dla początkujących spotyka się regularnie 14 adeptów tej pięknej gry pod kierunkiem kol. Leszka Czchowskiego.

W dotychczasowych turniejach parami zwyciężyli:
1 października 2018 – Grześkowiak J. – Bromber – 61,0%
8 października 2018- Dzięgielewska – Kiliańczyk – 72,0%
22 października 2018- Dzięgielewska – Szuflak – 56,3%
29 października 2018 – Górka – Czachowski – 63,9%
5 listopada 2018- Górka – Czachowski – 74,0%
19 listopada 2018- Górka – Czachowski – 65,6%
26 listopada 2018- Grześkowiak H.- Krzyżańska – 63,5 %
Dnia 29 września br. dwie pary z naszej sekcji brały udział w V Turnieju Staszicowskim w Pile. Para Mieczysław Kańdulski – Szuflak Edward zajęła 8-me miejsce z wynikiem 53,88%, a para Łucja Krawiecka – Jerzy Krawiecki z wynikiem 47,37% uplasowała się w drugiej dziesiątce.
Dnia 10 listopada br. para Halina Grześkowiak – Zdzisława Krzyżańska , oraz para Barbara Górka – Leszek Czachowski uczestniczyły w tradycyjnym Turnieju Niepodległości w Lesznie, gdzie spisały się bardzo dobrze. Para Grześkowiak-Krzyżańska zajęła trzecie miejsce z wynikiem 57,69%, a para Górka-Czachowski była piąta z wynikiem 55,77%. Gratulacje!!!

Międzychód 27.11.2018r.                          E. Szuflak


Wieści z „Zielonego Stolika” nr 2 (2017/2018)

Sekcja brydża sportowego turniejem w dniu 21 maja 2018 r. zakończyła zajęcia w roku akademickim 2017/18. Podsumowania całorocznej działalności dokonał prowadzący zajęcia Edward Szuflak. Do sekcji należało 25 brydżystów. którzy spotykali się raz w tygodnia w Klubie Seniora „Złoty Róg”, aby pogłębić swoje umiejętności w licytacji i rozgrywce podczas organizowanych turniejów. Łącznie odbyło się 28 turniejów przy czym w 1-szym półroczu 10, a w 2-gim 18. Zwycięzcami poszczególnych turniejów w 2-gim półroczu zostali:
1. Kandulski-Szuflak
2. Łyczykowska-Grześkowiak H.
3. Środecka-Murgot
4. Krawiecka Ł.-Krawiecki J.
5. Matuszak-Klawe
6. Dzięgielewska-Kiliańczyk
7. Kryger-Piorunek
8. Nowak-Łyczykowska
9. Kaluba-Martyńska
10. Nowak-Łyczykowska
11. Dzięgielewka-Kilańczyk
12. Nowak-Łyczykowska
13. Bromber-Grześkowiak J.
14. Krawiecka Ł.-Krawiecki J.
15. Matuszak-Klawe
16. Krzyżańska-Grześkowiak H.
17. Nowak-Środecka
18. Nowak-Łyczykowska
Kwalifikacja punktowa za pięć pierwszych miejsc ze wszystkich turniejów:
1. Wiesława Łyczykowska 132 pkt, 2. Barbara Górka 120, 3. Tadeusz Bromber 116, 3. Leszek Czachowski 116, 3. Helena Dzięgielewska 116, 4. Barbara Nowak 112.
W miesiącu kwietniu sekcja nasza przy udziale Zarządu UTW była organizatorem XI Wielkopolskiego Turnieju Brydża Sportowego ( patrz notka z XI turnieju). Członkowie naszej sekcji brali również udział w turniejach organizowanych przez ościenne uniwersytety. W dniu 12 maja br. dwie pary brały udział w turnieju w Gorzowie Wlkp., gdzie para Zdzisława Krzyżanska-Halina Grześkowiak zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 62,5%, a para Barbara Górka-Leszek Czachowski 14 miejsce z wynikiem 47,73%. Te same pary w turnieju w Wolsztynie w dniu 26 maja zajęły odpowiednio miejsce: B. Górka-L. Czchowski – 6-te z wynikiem 54,12%, a para Z.Krzyżańska-H. Grześkowiak 11-te z wynikiem 44,51%.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie zorganizował w czasie od 21- 23 maja br. wczasy brydżowe w którym uczestniczyły dwie nasze pary. W rozegranych łącznie 8-miu turniejach para Górka-Czachowski zajęła 7-me miejsce z łącznym wynikiem 116 pkt., a para Łucja Krawiecka-Jerzy Krawiecki 8-me miejsce uzyskując 111 pkt.
Podsumowania pracy naszej sekcji nie sposób zakończyć bez podkreślenia dużego wkładu pracy kol. Jurka Krawieckiego i kol. Łucji Krawieckiej w przeprowadzeniu turniejów i obliczaniu wyników, oraz kol. Leszka Czachowskiego za prowadzenie sekcji brydżowej dla początkujących. Dziękuję Pani M. Tyburskiej za udostępnienie sali w Klubie Seniora, za miłą i przyjacielską atmosferę, za możliwość wypicia kawy czy herbaty. Dziękuję wszystkim za udział w turniejach i zapraszam do udziału w przyszłym roku akademickim.

Międzychód 29.05.2018r.                                       Edward Szuflak


XI Wielkopolski Turniej Brydżowy UTW

Już po raz jedenasty spotkały się drużyny uniwersyteckie trzeciego wieku z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej w Sali Kameralnej Centrum Animacji Kultury, by rywalizować o tytuł najlepszej pary w brydżu sportowym. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny w towarzystwie Prezes UTW Międzychodu Marii Furchert oraz przedstawiciela CAK Karoliny Grocholewskiej. Po wielo godzinnych zmaganiach w bardzo przyjaznej atmosferze rywalizacja zakończyła się zwycięstwem par przyjezdnych:
1. Stanisław Czarnecki – Andrzej Malenta – 62,50% – UTW Piła
2. Andrzej Gratkowski – Zbigniew Spaltenstein – 58,12% -UTW Gorzów Wlkp.
3. Jerzy Wilczek – Zbigniew Geisler –57,92% -UTW Oborniki Wlkp.
Zwycięzcom puchary, nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy, Centrum Animacji Kultury i Zarząd UTW Międzychód wręczyli zaproszeni goście.
Puchar Przechodni dla najlepszej reprezentacji uniwersyteckiej zdobyła drużyna UTW z Piły uzyskując 58,85% zdobytych punktów przed UTW Gorzów Wlkp. – 57,29% oraz UTW Oborniki –55,42 %.
Nagrodę niespodziankę wraz zs statuetką za zajęcie 13-tego miejsca w turnieju zdobyła para Grażyna Martyńska – Anna Kaluba – UTW Międzychód. Z zawodników reprezentujących UTW Międzychód 5-te miejsce zajęła para Mieczysław Kańdulski – Edward Szuflak – 55,62%, a para Halina Grześkowiak-Zdzisława Krzyżańska była 7-ma z wynikiem 55,00%.
Na zakończenie krótkiego podsumowania przebiegu turnieju dokonała Prezes UTW Międzychód Maria Furchert dziękując wszystkim za udział, za sprawną obsługę, a Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny zaprosił na kolejny 12-sty turniej w przyszłym roku.

Międzychód 14.04.2018r. Edward Szuflak


REGULAMIN
XI Wielkopolskiego Turnieju Brydża Sportowego Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie

1. W turnieju mogą uczestniczyć aktualni studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku zgłoszeni przez macierzysty Uniwersytet.
2. Każdy Uniwersytet może zgłosić jedną drużynę składającą z 2 par zawodników z wyjątkiem gospodarzy (trzy drużyny A,B,C).
3. Najlepsza para otrzyma puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzychód, nagrodę rzeczową i dyplom.
4. Para, która zajmie II miejsce otrzyma nagrodę rzeczową i dyplom Dyrektora Centrum Animacji Kultury – Międzychód.
5. Para, która zajmie III miejsce otrzyma nagrodę rzeczową i dyplom Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Międzychód.
6. Drużyny uniwersyteckie współzawodniczą o puchar przechodni UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU MIĘDZYCHÓD w oparciu o sumy procentowe dwóch par. W przypadku równej ilości punktów decyduje wyższa pozycja w turnieju parami.
7. Puchar przechodni przechodzi na własność drużyny uniwersyteckiej po trzykrotnym zwycięstwie w turnieju w dowolnych latach.
8. Para, która zajmie 13 miejsce w klasyfikacji otrzyma nagrodę niespodziankę.
9. Miejsce i termin: Międzychód – Centrum Animacji  Kultury – sala kameralna, 14 kwietnia 2018r. godz. 10-ta.
10. Zgłoszenia imienne Uniwersytetów przyjmowane będą do dnia 4 kwietnia  2018 r.  na  adres: Uniwersytet Trzeciego Wieku, 64-400 Międzychód, Plac Kościuszki 9, e-mail : utw.miedzychod@wp.pl.
11. Turniej przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy Polskiego Związku Brydża Sportowego przez Sędziego Głównego. Decyzje Sędziego Głównego są niepodważalne i ostateczne.
11.Uczestnicy wpłacają wpisowe w wysokości 10 zł od osoby (koszty obiadu) w dniu zawodów, przybywają na koszt własny lub jednostki delegującej.
12. Jednostka delegująca ubezpiecza uczestników turnieju na czas przejazdu i trwania imprezy.
13. Organizator zapewnia uczestnikom obiad, zimny bufet i napoje.

Organizator: Uniwersytet Trzeciego Wieku – Międzychód

Międzychód 14.04.2018 r.


Wieści z „Zielonego Stolika” nr 1 (2017/2018)

sekcjabrydża
Dnia 2 października sekcja brydża sportowego działająca przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku zainaugurowała swoją działalność w roku akademickim 2017/18. Prowadzący sekcję Edward Szuflak powitał bardzo serdecznie brydżystów z lat poprzednich oraz nowych zapaleńców tej pięknej gry, a następnie w kilku zdaniach przedstawił program działania na bieżący rok. Planuje się organizowanie turniejów parami, turniejów indywidualnych, udział par w  turniejach organizowanych przez Uniwersytety ościenne oraz organizację XI Turnieju Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 14 kwietnia przyszłego roku.
W dotychczasowych poniedziałkowych turniejach parami zwyciężali:
2.10.2017    Górka-Czachowski – 69,4 %
9.10.2017    Klawe-Szuflak – 78,1 %
16.10.2017   Grześkowiak H.-Dzięgielewska – 73,6 %
23.10.2017  Górka-Czachowski – 56,3 %
6.11.2017    Grześkowiak H.-Dzięgielewska –  66,7 %
13.11.2017    Nowak-Łyczykowska – 58,3 %
20.11.2017    Martyńska-Kaluba – 63,5 %
27.11.2017    Kiliańczyk-Dzięgielewska – 66,7 %
4.12.2017    Grześkowiak H.-Łyczykowska – 73,0 %
11.12.2017    Krawiecka Ł.-Krawiecki J. – 62,5 %

Dnia 30 września dwie pary reprezentowały nasz Uniwersytet na IV Staszicowskim Turnieju Par w Pile. Para Mieczysław Kańdulski –Edward Szuflak zajęła drugie miejsce z wynikiem 60,33%, a para Tadeusz Bromber-Józef Grześkowiak szóste  miejsce z wynikiem 54,87 %.
Dnia 10 listopada w Turnieju Niepodległości w Lesznie uczestniczyły pary Barbara Górka – Leszek Czachowski oraz Tadeusz Bromber – Józef Grześkowiak zajmując miejsca w drugiej dziesiątce.
Podczas ostatnich zajęć w roku 2017 wszyscy uczestnicy turnieju składali sobie wzajemnie życzenia zdrowych i pogodnych Świąt  Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018.

Międzychód 12.12.2017r.                        Edward Szuflak


Wieści z „Zielonego Stolika” nr 3

Jpeg

Turniejem w dniu 22 maja br. Sekcja Brydża Sportowego działająca przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Międzychodzie zakończyła zajęcia w roku akademickim 2016/17 podczas którego dokonano podsumowania całorocznej działalności.
Do sekcji brydża należało 24 członków, którzy spotykali się raz w tygodniu, by rozgrywać turnieje parami. Odbyło się łącznie 27 turniejów, przeciętna frekwencja na zajęciach wynosiła 67,95%,  przy czym  w pierwszym semestrze 74,24%, w drugim 63,33%.

Najlepsze wyniki w poszczególnych  parach uzyskali:
W parach stałych:
1.    Krawiecka Ł-Krawiecki J. – 100 pkt
2.    Grześkowiak J.-Bromber T. – 96
3.    Nowak B.-Łyczykowska W. – 76
4.    Górka B.-Czachowski L. – 66
5.    Szuflak B.-Szuflak E. – 52
W parach różnych:
1. Nowak Barbara – 76 pkt
2. Grześkowiak Halina – 62
3. Czachowski Leszek – 56
4. Dzięgielewska Helena – 52
Najwięcej zwycięstw w parach stałych:
1. Grześkowiak J.-Bromber T. – 4 zwycięstwa
2. Nowak B.-Łyczykowska W. – 3
3. KrawieckaŁ-Krawiecki J. – 3
Najwięcej zwycięstw w parach różnych:
1. Grześkowiak Halina – 3 zwycięstwa
2. Barbara Nowak – 3
Najwyższy wskaźnik procentowy:
1. Matuszak B.-Klawe J. – 72,2%
2. Dzięgielewska H.-Kiliańczyk T. – 69,8
3. Krawiecka Ł.-Krawiecki J. – 68,7

Sekcja Brydża Sportowego była organizatorem X Wielkopolskiego Turnieju Parami UTW w którym 5-te miejsce zajęła para Kiliańczyk T.- Dzięgielewska H. Braliśmy też udziały w turniejach organizowanych przez inne Uniwersytety. W turnieju w Pile para Czachowski-Szuflak zajęła 2-gie miejsce, a para Grześkowiak H.-Krzyżańska 5-te., natomiast w turnieju w Wolsztynie para Krawiecka Ł.-Krawiecki J .zajęła również 5-te miejsce.
Dokonując podsumowania działalności sekcji prowadzący E. Szuflak serdecznie podziękował wszystkim brydżystom za systematyczny udział w turniejach, miłą i przyjemną atmosferę, a kierowniczce Klubu Seniora Pani M. Tyburskiej za umożliwienie korzystania z sali oraz całego zaplecza kuchennego.

Międzychód 24 maja 2017r.                Edward Szuflak

X Jubileuszowy Turniej Brydża

bry2
W rozegranym w dniu 8 kwietnia br. X-tym Jubileuszowym  Wielkopolskim Turnieju Brydża Sportowego uczestniczyło 16 par z Piły, Obornik, Wolsztyna, Leszna, Gorzowa Wlkp. oraz Międzychodu. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny w towarzystwie Dyrektora Centrum Animacji Kultury Natalii Czarneckiej oraz Prezesa UTW Międzychód Marii Furchert.
Po wielogodzinnych zmaganiach najlepsze wyniki osiągnęły pary przyjezdne, a mianowicie:
1.    Zbigniew Geisler – Waldemar Pałka – UTW Oborniki
2.    Jerzy Wilczek – Wiesław Świderski – UTW Oborniki
3.    Andrzej Malenta – Jerzy Sadowski – UTW Piła
Zwycięzcom puchary, nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy, Centrum Animacji Kultury i Zarząd UTW Międzychód wręczyli zaproszeni goście.
Zarząd UTW Międzychód ufundował Puchar Przechodni dla najlepszej drużyny którym okazała się reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Obornik z wynikiem 62,74%. Nagrodę niespodziankę za zajęcie 13-tego miejsca w turnieju zdobyła para z Piły – Janusz Kruszewicz- Stanisław Czarnecki. Z zawodników reprezentujących Międzychód najlepsze miejsca zajęły: para Helena Dzięgielewska-Tadeusz Kiljańczyk oraz para Halina Grześkowiak-Zdzisława Krzyżańska odpowiednio piąte i szóste miejsce, a w klasyfikacji zespołowej drugie miejsce z wynikiem 54,96%.
Na zakończenie Turnieju krótkiego podsumowania 10-letniej historii organizacji Wielkopolskich Turniejów Brydża Sportowego dokonał Edward Szuflak, a Zarząd UTW Międzychód wspaniałym tortem podziękował organizatorom, zawodnikom i sponsorom za uświetnienie tej uroczystości.

Międzychód 8.04.2017r.                        Edward Szuflak

Wieści z zielonego stolika

sekcja-brydza-utw-2016

W dniu 3 października 2016r. odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji Brydża Sportowego działające w ramach  UTW Międzychód. W planie działań na rok przyjęto między innymi organizację turniejów parami, turniejów indywidualnych i drużynowych, spotkania z innymi drużynami UTW. Przed nami organizacja X-go  już Wielkopolskiego Turnieju UTW w miesiącu kwietniu przyszłego roku.
W październiku br. dwie pary brały udział w turnieju w Czarnkowie gdzie para Halina Grześkowiak i Zdzisława Krzyżańska zdobyła puchar dla najlepszej pary żeńskiej, a para Barbara Górka i Leszek Czachowski uplasowała się na 9-tym miejscu. Dnia 5-go listopada w turnieju zorganizowanym z okazji Dnia Niepodległości w Lesznie para Łucja Krawiecka i Jerzy Krawiecki zajęła 7-me miejsce, a para Józef Grześkowiak i Tadeusz Bromber była 11-ta.
W III-cim Turnieju Staszicowskim w Pile dnia 10 grudnia br. nasz Uniwersytet reprezentowała para Leszek Czachowski i Edward Szuflak, która zajęła 2-gie miejsce nagrodzone pucharem, a para Halina Grześkowiak i Zdzisława Krzyżańska była 5-ta.
Do sekcji brydża sportowego należy w tym roku 24 członków, którzy co tydzień rozgrywają turnieje parami. W dotychczasowych 11-tu turniejach najlepsze wyniki osiągnęli:
Stałe pary:
1. Krawieccy 44 pkt.
2. J.Grześkowiak-Bromber 42
3. Górka-Czachowski 40
4. Nowak-Łyczykowska 28
5. Szuflakowie 26
W różnych parach:
1. Barbara Nowak 48 pkt
2. Leszek Czachowski 42
3. Hanna Kaluba 20
Druga sekcja dla początkujących w liczbie 12-tu uczestników pod kierunkiem Leszka Czachowskiego spotyka się w Centrum Animacji Kultury w każdą środę rywalizując w turniejach parami.
Ostatni  przedświąteczny turniej odbył się w dniu 19-tego grudnia podczas którego przy kawie i herbatce składaliśmy sobie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017.

Międzychód 20.12.2016r.                Opracował: Edward Szuflak

• Wieści z „Zielonego Stolika” Nr 3 •

W miesiącu marcu, kwietniu i maju Sekcja Brydża Sportowego zorganizowała 11 turniejów parami. W zajęciach uczestniczyło łącznie 91 par. Klasyfikacja za ten okres przedstawia się następująco:

Stałe pary:
1. Górka-Czachowski 64 pkt
2. Krawieccy  36
3. Grześkowiak H.-Krzyżańska 35
4. Nowak-Łyczykowska 22
4. Kaluba-Martyńska  22
4. Sawicka-Grześkowiak J. 22

Różne pary:
1. Martyńska Grażyna 22 pkt
2. Bromber Tadeusz  20
3. Grześkowiak Halina 10

Klasyfikacja roczna:

Stałe pary:
1. Krawieccy  100 pkt
2. Górka-Czachowski  80
3. Grześkowiak H.-Krzyżańska 75
4. Szuflakowie  58
5. Rynowieccy  56

Różne pary:
1. Grześkowiak Halina 46 pkt
2. Matuszak Bożena  40
3. Kiliańczyk Tadeusz 26

Turniej indywid.:
1. Szuflak Bożena  24 pkt
2. Czachowski Leszek 22
3. Matuszak Bożena  19
4. Krawiecka Łucja  18

W dniu 30 maja odbyły się ostatnie zajęcia w roku akademickim 1015/16. Spotykaliśmy się łącznie 31 razy podczas turniejów parami oraz jeden raz przeprowadziliśmy turniej indywidualny. Frekwencja na zajęciach wynosiła 67,8 %. Osiem par uczestniczyło w turniejach organizowanych przez UTW w Lesznie, Pile, Wolsztynie i Gorzowie podczas których najlepszy wynik uzyskała para Górka-Czachowski zajmując drugie miejsce w Gorzowie. Z udziałem 6-ciu naszych par zorganizowaliśmy IX Wielkopolski Turniej Par UTW zakończony zwycięstwem pary J. Sadowski J. Kruszewicz z Piły, oraz zwycięstwem drużynowym naszego Uniwersytetu co pozwoliło nam zdobyć Puchar Przechodni Prezesa UTW na własność.
W zajęciach drugiej grupy brydża sportowego, które prowadził Krzysztof Rynowiecki uczestniczyło 12 brydżystów którzy poznawali tajniki licytacji i rozgrywki.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom naszej sekcji za miłą i serdeczną współpracę, a szczególnie koledze Krawieckiemu, Czachowskiemu oraz Środeckiemu za duży wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie IX Turnieju Wielkopolskich UTW.

Edward Szuflak
Międzychód, 16.04.2016 r.

• IX Wielkopolski Turniej Brydża Sportowego UTW •

Dnia 16 kwietnia br. w kawiarni Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie spotkali się studenci UTW z ośmiu miast Wielkopolski i Gorzowa, aby rozegrać IX Turniej Brydża Sportowego. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny w towarzystwie Dyrektor CAK Natalii Czarneckiej oraz Prezes UTW Międzychód Marii Furchert.
Pięciogodzinne zmagania przyniosły następujące wyniki:
Pierwsze miejsce nagrodzone statuetką i nagrodą Burmistrza zajęła para Janusz Kruszewicz – Jerzy Sadowski z Piły.
Drugie miejsce przypadło parze Barbara Ertel – Tadeusz Rudziński z Wolsztyna, która odebrała statuetkę i nagrodę Dyrektora Centrum Animacji Kultury.
Trzecie miejsce zajęła para Maria Zielony – Andrzej Zielony z Leszna otrzymując statuetkę i nagrodę Prezesa UTW.
Najlepsze miejsce z par reprezentujących Międzychód – czwarte zajęła para Barbara Górka – Leszek Czachowski. Nagrodę pocieszenia zgodnie z regulaminem za zajęcie13 miejsca zdobyła para z Obornik Jerzy Wilczek – Wiesław Świderski.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół z UTW Międzychód A, który wygrywając zawody po raz trzeci w historii tej imprezy zdobył Puchar Prezesa UTW Międzychód na własność. Drugie miejsce zajęła drużyna z Piły a trzecie zespół z Obornik.
Wręczenia statuetek, nagród i dyplomów,podsumowania oraz zaproszenie na X Turniej w przyszłym roku dokonała Prezes UTW Międzychód w towarzystwie Burmistrza Międzychodu i Dyrektor Centrum Animacji Kultury.

Edward Szuflak
Międzychód, 16.04.2016 r.

 • Wieści z „Zielonego Stolika” Nr 3 •
Sekcja Brydża Sportowego w miesiącu styczniu i lutym zorganizowała siedem turniejów parami oraz jeden turniej indywidualny. W zajęciach uczestniczyło łącznie 47 par co stanowi przeciętnie osiem par podczas zajęć, oraz w turnieju indywidualnym 10 zawodników.Klasyfikacja par z rozegranych turniejów przedstawia się następująco:
1. Krawiecka Ł.-Krawiecki J. 34 pkt
2. Grześkowiak H.-Krzyżańska Z. 24
3. DzięgielewskaH.-Kiliańczyk T. 22
4. Murgot Ł.-Bromber T. 22
5. Klawe J.-Matuszak B. 20
W klasyfikacji różnych par najwięcej punktów zdobyli:
1. Czachowski Leszek  18 pkt
2. Kańdulski Mieczysław 14
3. Nowak Barbara  14
W jedynym turnieju indywidualnym klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Szuflak Bożena  24 pkt
2. Czachowski Leszek  22
3. Matuszak Bożena  19
4. Krawiecka Łucja  18
Quiz licytacyjny:
1. Co zalicytujesz po licytacji partnera jeden pik?
Posiadasz: KD86pik, A2kier, KDW864karo, 2trefl.
Odpowiedzi: trzy pik, cztery pik, cztery trefl, cztery BA.
2. Co zalicytujesz po licytacji partnera jeden BA?
Posiadasz: AKW42pik, AD53kier, 432karo, 2trefl.
Odpowiedzi: dwa pik, trzy pik, 2 trefl.

 • Wieści z „Zielonego Stolika” Nr 2 •
Klasyfikacja par brydżowych za miesiąc listopad i grudzień z 7-miu rozegranych turniejów:1. Bożena Szuflak-Edward Szuflak 34 pkt.
2. Boleslawa Rynowiecka-Krzysztof Rynowiecki 26 pkt.
3. Bozena Matuszak-Jolanta Klawe 20 pkt.
4. Barbara Nowak-Wiesława Łyczykowska 18 pkt.
5. Helena Dzięgielewska-Tadeusz Kiljańczyk 16 pkt.W klasyfikacji indywidualnej ( z różnych par brydżowych ) najlepsze wyniki osiągnęli:1. Bożena Matuszak 40 pkt.
2. Halina Grześkowiak 36 pkt.
3. Tadeusz Kiljańczyk 26 pkt.Dnia 21 listopada br. nasz Uniwersytet uczestniczył w turnieju brydżowym z okazji Dnia Niepodległości w Lesznie. Para B. Górka-Leszek Czachowski zajęła 6-te miejsce, natomiast para Ł. Krawiecka-J. Krawiecki uplasowała się na 10-tym miejscu.
W dniu 12 grudnia br. odbył się II Turniej Staszicowski w Pile podczas którego para reprezentująca UTW Międzychód M. Kańdulski-E. Szuflak zajęła 6- te miejsce, a para H. Grześkowiak-T. Kiljańczyk 12-te miejsce.
Międzychód, 21 grudnia 2015 r.
opracował: Edward Szuflak
 • Wieści z „Zielonego Stolika” Nr 1 •
Sekcja brydża sportowego działająca w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie w nowym roku akademickim 2015/16 rozpoczęła swą działalność w dniu 21 września spotkaniem inauguracyjnym i pierwszym turniejem parami.
Zajęcia sekcji dla zaawansowanych odbywać się będą w każdy poniedziałek w godz. 16,00- 19,30 w Klubie Seniora pod kierunkiem Edwarda Szuflaka i Jerzego Krawieckiego.
Zajęcia sekcji dla początkujących w Centrum Animacji Kultury w każdą środę od godz. 17,30-19,30 pod kierunkiem Krzysztofa Rynowieckiego. Istnieje również możliwość utworzenia grupy młodzieżowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Centrum Animacji Kultury, którą poprowadzi K. Rynowiecki pod warunkiem zgłoszenia się chętnych do nauki gry w brydża.
Podobnie jak w ubiegłym roku będziemy uczestniczyć w turniejach organizowanych przez Uniwersytety w Lesznie, Pile, Wolsztynie o ile zaproszenia otrzymamy.
Sekcja dla zaawansowanych na dzień dzisiejszy liczy 23 członków, natomiast grupa dla początkujących14 brydżystów.
Zajęcia podstawowe to cotygodniowe turnieje parami, indywidualne oraz rozgrywki drużynowe. Po rozegraniu 6-ciu turniejów parami w miesiącu wrześniu i październiku na czele klasyfikacji par znajdują się:1. 1. Łucja Krawiecka – Jerzy Krawiecki – 30 pkt.
2. 2. Bolesława Rynowiecka – Krzysztof Rynowiecki – 28 pkt.
3. Bożena Szuflak – Edward Szuflak – 24 pkt.
4. Zdzisława Krzyżanska – Halina Grześkowiak – 16 pkt.
5. Grażyna Martyńska – Hanna Kaluba – 16 pkt
6. Barbara Górka – Leszek Czachowski – 16 pkt.
Międzychód, 7 listopada 2015 r.
opracował: Edward Szuflak
 • 1 czerwca 2015 r. • Podsumowanie pracy sekcji brydża sportowego
w roku akademickim 2014/15
Sekcja brydża sportowego działająca w ramach UTW w Międzychodzie w roku akademickim 2014/15 w początkowym okresie skupiała 29 członków, by zakończyć zajęcia 28 uczestnikami W cotygodniowych zajęciach brało udział od najmniejszej liczby 10 uczestników do 24 zawodników. Rozgrywano turnieje parami w których uczestniczyło pięć ale także nawet 12 par. Odbywały się one w Klubie Seniora w każdy poniedziałek w godzinach 0d 15.30 do 19.00 za co serdecznie dziękuję kierowniczce Klubu Pani Marioli Tyburskiej oraz Pani Grażynie Cichosz za poczęstunek w postaci kawy lub herbaty.Już po raz drugi sekcja nasza zorganizowała rozgrywki tzw. Małej Ligi UTW z udziałem Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Piły, Obornik, Wolsztynu, Leszna i Międzychodu o tytuł drużynowego Mistrza Uniwersytetów. W bieżącym roku zwyciężyła drużyna z Obornik Wlkp.Jak co roku zorganizowaliśmy VIII Wielkopolski Turniej Brydża Sportowego Uniwersytetów Trzeciego Wieku z udziałem 26 par. Zwyciężyła para Jerzy Sadowski – Janusz Skwarczyński z Piły, a w klasyfikacji drużynowej zespół z Piły. Roczna klasyfikacja par z 30 turniejów
(pięć najlepszych wyników z turnieju)1. Górka-Czachowski – 114 pkt
2. Krawieccy – 108 pkt
3. Grześkowiak H.-Krzyżańska – 86 pkt
4. Rynowieccy – 84 pkt
5. Nowak-Szymkowiak – 70 pkt Roczna klasyfikacja uczestników w różnych parach
(pięć najlepszych wyników z turnieju)1. Czachowski Leszek – 130 pkt
2. Krawiecki Jerzy – 126 pkt
3. Górka Barbara – 118 pkt
4. Grześkowiak Halina – 116 pkt
5. Krawiecka Łucja – 114 pkt Najwyższy wskaźnik procentowy w turnieju1. Górka-Czachowski – 69,4 %
2. Grześkowiak J.-Kańdulski – 68,7 %
3. Kiliańczyk-Grześkowiak J. – 68,4 %
4. Krzyżańska-Grześkowiak H. – 67,8 %
5. Grześkowiak H.-Łyczykowska – 67,4 %Dokonując podsumowania pracy sekcji brydża sportowego chcę podkreślić udział w pracy sekcji kolegów Tadeusza Środeckiego w przygotowaniu i przeprowadzeniu VIII Wielkopolskie Turnieju Brydża Sportowego, a także w organizacji spotkań w ramach Małej Ligi UTW, oraz Jerzego Krawieckiego, który kilkakrotnie zastępował mnie w przeprowadzeniu kolejnego turnieju brydżowego i podaniu wyników pozostałym członkom sekcji. Dziękuję wszystkim za miłą i przyjacielską atmosferę, oraz życzę udanych licytacji i ciekawych rozdań w przyszłym roku.Międzychód, 1 czerwca 2015 r.
Edward Szuflak
 • 19 kwietnia 2015 r. •  VIII WIELKOPOLSKI TURNIEJ
PAR BRYDŻOWYCH Już po raz ósmy studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Wielkopolski spotkali się w Sali kameralnej CAK Międzychód w celu rozegrania tradycyjnego Turnieju Par Brydżowych. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Prezes UTW Międzychód Maria Furchert w towarzystwie przedstawiciela Centrum Animacji Kultury Karoliny Grocholewskiej.W wyniku kilkugodzinnych zmagań pierwsze miejsce zajęła para J. Skwarczyński i J. Sadowski z Piły przed A. Misiakiem i J. Kalickim z Obornik oraz D. Wilk i St. Wilk z Gorzowa Wlkp. Zwycięzcy nagrodzeni zostali statuetkami ufundowanymi przez Burmistrza Międzychodu, Dyrektora CAK i Prezesa UTW.UTW Międzychód był reprezentowany przez sześć par z pośród których para Barbara Górka i Leszek Czachowski zajęła miejsce 6-te, para Mieczysław Kańdulski i Edward Szuflak miejsc 9-te, a para Łucja i Jerzy Krawieccy uplasowali się na miejscu 11-stym. W klasyfikacji drużynowej po raz pierwszy zwyciężyła drużyna UTW Piła zdobywając puchar przechodni UTW Międzychód przed ubiegłorocznym zwycięzcą UTW Oborniki i UTW Gorzów Wlkp.W trwających od października do kwietnia bieżącego roku rozgrywkach tzw. Małej Ligi UTW pierwsze miejsce zajęła drużyna UTW z Obornik nagrodzona statuetką organizatora przed Piłą i Wolsztynem.Łącznie w zawodach rozegranych w ostatnią sobotę brało udział 26 par reprezentujących osiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku między innymi z Leszna, Ostrowa Wlkp., Chodzieży, oraz wyżej wymienionych miejscowości.

Międzychód, 19 kwietnia 2015 r.
Edward Szuflak
(fot. Barbara Napieralska)

 • 12 kwietnia 2015 r. •  Rozgrywki Małej Ligi UTW
Komunikat nr 5
Rozgrywki Małej Ligi UTW zostały zakończone. Ostatnie mecze przyniosły następujące wyniki:UTW Leszno – UTW Wolsztyn 13:7
UTW Międzychód – UTW Piła 8:12
UTW Wolsztyn – UTW Piła 10:10
UTW Oborniki – UTW Leszno 18:2
UTW Międzychód – UTW Oborniki 12:8
UTW Piła – UTW Leszno 12:8 • Tabela końcowa •

1. UTW Oborniki 126:34
2. UTW Piła 82:78
3. UTW Wolsztyn 75:85
4. UTW Leszno 63:97
5. UTW Międzychód 54:106

Uroczyste zakończenie rozgrywek nastąpi podczas VIII Wielkopolskiego Turnieju Brydża Sportowego w dniu 18 kwietnia 2015r. w Międzychodzie.

Międzychód, 12 kwietnia 2015 r.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Edward Szuflak

 • 29 marca 2015 r. •  WYNIKI SPOTKAŃ W RAMACH MAŁEJ LIGI
ORAZ TABELA KOŃCOWA
5-ta runda: – rewanżowa – 15 marca 2014r.
UTW Międzychód UTW Piła 6:14
UTW Oborniki UTW Wolsztyn 6:14
6-ta runda: – rewanżowa – 29 marca 2014r.
UTW Piła UTW Wolsztyn 18:2
UTW Międzychód – UTW Oborniki 7:13 • Tabela końcowa •

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Punkty VP
1. 1. UTW Piła 6 8 76:44
2. 2. UTW Oborniki 6 8 68:52
3. 3. UTW Wolsztyn 6 6 51:69
4. 4. UTW Międzychód 6 2 45:75

W dniu 15 marca br. drużyna nasza grająca w składzie : Kiliańczyk Tadeusz – Grześkowiak Józef oraz Czachowski Leszek – Szuflak Edward uległa drużynie UTW Piła w stosunku 6:14, a w ostatnim spotkaniu rozegranym również w Międzychodzie przegrała z UTW Oborniki 7:13. Drużynę naszą reprezentowali: Krawiecka Łucja – Krawiecki Jerzy i Czachowski Leszek – Szuflak Edward.

W wyniku rozegranych spotkań zgodnie z regulaminem wdrożeniowym drużyna UTW Piła zdobyła tytuł Drużynowego Mistrza Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rok akademicki 2013/14 oraz pamiątkową statuetkę ufundowaną przez UTW Międzychód.

Organizator rozgrywek UTW Międzychód bardzo serdecznie dziękuje drużynom uczestniczącym w rozgrywkach za udział , za miłą i przyjemną atmosferę podczas rozgrywanych meczy, a zwycięzcom szczerze gratuluje i zaprasza do udziału w przyszłym roku.

Międzychód, 29 marca 2015 r.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Edward Szuflak

 • 22 marca 2015 r. •  Rozgrywki Małej Ligi UTW
Komunikat nr 4
Rozgrywki Małej Ligi UTW w roku akademickim 2014/15 dobiegają końca. Do rozegrania pozostało jeszcze sześć spotkań. W rozegranych do dnia 22.03.2015 r. spotkaniach rewanżowych uzyskano następujące wyniki:UTW Leszno – UTW Międzychód VP 18:2 punkty PM 77:25
UTW Oborniki – UTW Wolsztyn VP 20:0 punkty PM 108:37
UTW Wolsztyn – UTW Międzychód VP 7:13 punkty PM 33:48
UTW Leszno – UTW Wolsztyn VP 13:7 punkty PM
UTW Międzychód – UTW Piła VP 8:12 punkty PM 50:56Pozostałe do rozegrania spotkanie winny się odbyć najpóźniej do dnia 11 kwietnia br. • Tabela po rozegranych spotkaniach •

1. UTW Oborniki VP 81:19
2. UTW Wolsztyn VP 65:75
3. UTW Piła VP 60:60
4. UTW Leszno VP 52:48
5. UTW Międzychód VP 42:98

Międzychód, 22 marca 2015 r.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Edward Szuflak

 • 13 lutego 2015 r. •  Rozgrywki Małej Ligi UTW
Komunikat nr 3Zwracam się do kierowników drużyn brydżowych o przestrzeganie terminów meczów zgodnie z terminarzem rozgrywek. Na dzień dzisiejszy opóźnienie dotyczy trzech meczy rundy pierwszej oraz dwóch spotkań rundy rewanżowej:UTW Oborniki – UTW Piła
UTW Leszno – UTW Oborniki
UTW Oborniki – UTW MiędzychódW/w spotkania winny się odbyć do 14 lutego br. • Terminarz spotkań rundy rewanżowej • 1. Termin do 14 lutego 2015r.
a) Leszno –Międzychód
b) Oborniki – Wolsztyn
2. Termin do 28 lutego 2015r.
a) Wolsztyn – Międzychód
b) Piła – Oborniki
3. Termin do 14 marca 2015
a) Leszno – Wolsztyn
b) Międzychód – Piła
4. Termin do 28 marca 2015r.
a) Wolsztyn – Piła
b) Oborniki – Leszno
5. Termin do 11 kwietnia 2015r.
a) Międzychód – Oborniki
b) Piła – LesznoZgodnie z punktem 9 Regulaminu Rozgrywek gospodarz meczu jest zobowiązany do poinformowania drużyny przeciwnej o planowanym terminie na tydzień wyznaczonym tygodniem. Wszystkie mecze winny być rozegrane najpóźniej do 11 kwietnia br. ze względu na planowany na dzień 18 kwietnia 2015r. VIII Wielkopolski Turniej Brydża Sportowego w Międzychodzie. • Tabela rozgrywek po rozegraniu 6-ciu spotkań •

1. UTW Wolsztyn 4 mecze VP 50:30
2. UTW Piła 3 mecze VP 45:15
5. UTW Leszno 3 mecze VP 21:39
3. UTW Międzychód 3 mecze VP 15:45
4. UTW Oborniki 1 mecz VP 9:11

Międzychód, 13 lutego
Ze sportowym pozdrowieniem!
Opracował:
Edward Szuflak

 • 18 grudnia 2014 r. •  Rozgrywki Małej Ligi UTW
Komunikat nr 2Dnia 18 grudnia 2014r. odbył się w Międzychodzie mecz brydża sportowego w ramach 2-giej kolejki Małej Ligi UTW między gospodarzami, a drużyną UTW Wolsztyn. Zwyciężyła drużyna z Wolsztyn 18:2 (punkty VP 83:33). UTW Międzychód grał w następującym składzie: Barbara Górka – Leszek Czachowski i Helena Dzięgielewska – Andrzej Dzięgielewski.
W kolejnych meczach 3-ciej kolejki Małej Ligi UTW uzyskano następujące wyniki:
UTW Wolsztyn – UTW Leszno 16:6 (punkty VP 69:48)
UTW Piła – UTW Międzychód 19:1 (punkty VP 84:25)
UTW Międzychód reprezentowany był przez pary: Barbara Górka – Leszek Czachowski oraz Łucja Krawiecka – Jerzy Krawiecki. • Tabela po trzech kolejkach •

1. UTW Wolsztyn 3 mecze 6 pkt. 43:17
2. UTW Piła 1 2 19:1
3. UTW Międzychód 3 2 14:46
4. UTW Oborniki 1 0 9:11
5. UTW Leszno 2 0 15:25

Uwaga: Mecz Oborniki – Piła odbędzie się w terminie późniejszym.

opracował:
Edward Szuflak

 • 27 listopada 2014 r. •   Rozgrywki Małej Ligi UTWW dniu 27 listopada br. rozpoczęły się rozgrywki Małej Ligi UTW o mistrzostwo drużynowe w brydżu sportowym Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W pierwszy meczu drużyna UTW Międzychód pokonała drużynę UTW Leszno w punktach meczowych 11:9 (punkty VP 55:52). Drużyna Międzychodu grała w następującym składzie: Łucja Krawiecka – Jerzy Krawiecki oraz Józef Grześkowiak – Edward Szuflak , natomiast Leszno w składzie: Teresa Matecka – Andrzej Zielony oraz Barbara Kaczmarek – Piotr Kaczmarek. W drugim meczu rozegranym w dniu 29 listopada br .w Wolsztynie drużyna UTW Wolsztyn pokonała drużynę UTW Oborniki w punktach meczowych 11:9 (punkty VP 53:50).

• Tabela po 1-szej rundzie •

1. UTW Międzychód 1 2 11:9 55:52
2. UTW Wolsztyn 1 2 11:9 53:50
3. UTW Piła 0 0 0 0
4. UTW Oborniki 1 0 9:11 50:53
5. UTW Leszno 1 0 9:11 52:55

W drugiej rundzie spotkają się:

UTW Międzychód – UTW Wolsztyn
UTW Oborniki – UTW Piła
UTW Leszno – pauza

Międzychód 2.12.2014 r.
Edward Szuflak

 •
Mała Liga UTWW ślad za pismem z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wznowienia rozgrywek Małej Ligi UTW informuję, że zgodnie z wyznaczonym terminem zgłoszeń do rozgrywek zgłosiły się następujące Uniwersytety:
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku PIŁA,
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku OBORNIKI,
3. Uniwersytet Trzeciego Wieku WOLSZTYN,
4. Uniwersytet Trzeciego Wieku LESZNO,
5. Uniwersytet Trzeciego Wieku MIĘDZYCHÓD.
W tej sytuacji na podstawie pkt. 9 Regulaminu Rozgrywek tworzy się jedną grupę rozgrywkową w której każda z wymienionych drużyn rozegra mecz i rewanż raz jako gospodarz i drugi raz jako gość. Planuje się rozegranie wszystkich spotkań w czasie od 29 listopada 2014 r. do 21 marca do 2015 r. •
Terminarz szczegółowy – 1. runda1. Termin do 29 listopada 2014 r.
a) UTW Międzychód – UTW Leszno
b) UTW Wolsztyn – UTW Oborniki
2. Termin do 20 grudnia 2014 r.
a) UTW Międzychód – UTW Wolsztyn
b) UTW Oborniki – UTW Piła
3. Termin do 3 stycznia 2015 r.
a) UTW Wolsztyn – UTW Leszno
b) UTW Piła – UTW Międzychód
4. Termin do 17 stycznia 2015 r.
a) UTW Piła – UTW Wolsztyn
b) UTW Leszno – UTW Oborniki
5. Termin do 31 stycznia 2015 r.
a) UTW Oborniki – UTW Międzychód
b) UTW Leszno – UTW Piła
Runda rewanżowa odbędzie się w terminach: 14 i 28 luty, 14 i 28 marzec oraz 4 kwiecień. Proszę o przestrzeganie terminów spotkań, ewentualne zmiany proszę uzgodnić bezpośrednio między zainteresowanymi drużynami.Międzychód 6.11.2014 r.
Edward SzuflakPS. Zgodnie z punktem 6 regulaminu rozgrywek dokumentację rozegranych spotkań proszę kierować na adres e-mail: edszuflak@poczta.onet.pl Informacje o rozegranych spotkaniach można uzyskać na stronie UTW Międzychód w zakładce ‘BRYDŻ’.
 •
Sekcja Brydża SportowegoDnia 22 września br. działająca w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku sekcja brydża sportowego turniejem otwarcia rozpoczęła zajęcia w roku akademickim 2014/15. Zajęcia sekcji dla zaawansowanych odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 16,00 – 19,00 w Klubie Seniora w Międzychodzie ul Piłsudzkiego. W programie działania sekcji jest organizowanie cotygodniowych turniejów parami, a także raz w miesiącu turnieju indywidualnego, oraz krótkie szkolenie systemów licytacyjnych i prowadzenie rozgrywki. W sali Centrum Animacji i Kultury CAK w Międzychodzie Plac Kościuszki spotyka się w każdą środę w godzinach 17,30-19,00 druga grupa amatorów brydża sportowego, która pod kierunkiem kol. Krzysztofa Rynowieckiego poznaje tajniki gry w brydża. Po raz drugi do rozgrywek drużynowych przystąpi pięć drużyn uniwersyteckich w ramach tzw. Małej Ligi UTW.Opracował: Edward Szuflak
Międzychód 3.11.2014 r.
 •
Podsumowanie pracy sekcji brydża sportowego
w roku akademickim 2013/2014Sekcja brydża sportowego działająca w ramach UTW w Międzychodzie skupia 31 członków. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyło przeciętnie 23,7 członków co stanowi 76,5% ogółu. Łącznie odbyło się 29 zajęć, w tym 28 turniejów parami i jeden indywidualny. Sekcja była organizatorem VII Wielkopolskiego Turnieju UTW, oraz inicjatorem tzw. Małej Ligi, w ramach której zorganizowano rozgrywki drużynowe między Uniwersytetami z Wolsztyna, Piły, Obornik i Międzychodu. W miesiącu marcu za aprobatą Zarządu UTW zgłosiłem akces do PZBS w ramach programu 60+, co zaowocowało otrzymaniem sprzętu dla sekcji w postaci kaset wraz z kartami, pudełkami licytacyjnymi oraz lekturą dla samouków i zaawansowanych autorstwa Krzysztofa Jassema. Roczna klasyfikacja par z 28 turniejów (pięć najlepszych wyników z turnieju)1. Rynowieccy 78 pkt
2. Kowalczykowie 72
3. Kiliańczyk-Grześkowiak J.  69
4. Grześkowiak H.-Krzyżańska  64
5. Dzięgielewscy  62
Roczna klasyfikacja uczestników w różnych parach (pięć najlepszych wyników)1. Grześkowiak Józef    101 pkt
2. Czachowski Leszek    95
3. Kiliańczyk Tadeusz    95
4. Grześkowiak Halina    92
5. Krzyżańska Zdzisława   84
Najwyższy wskaźnik procentowy w turnieju1. Górka-Kiliańczyk    68,8 %
2. Krzyżańska-Szymkowiak   68,3
3. Kowalczykowie 67,4
4. Łyczykowska-Krzyżanska   67,4
5. Dzięgielewscy  67,4
6. Górka-Czachowski    67,4
Klasyfikacja z jednego turnieju indywidualnego1. Rynowiecki Krzysztof   133 pkt
2. Nowak Barbara 129
3. Kaluba Hanna 125
4. Krawiecka Łucja    121
5. Napieralski Bolesław    120
6. Krawiecki Jerzy 117
7. Krzyżańska Zdzisława   115
8. Łyczykowska Wiesława   115
9. Szuflak Edward 10910. Grześkowiak Halina    107
Opracował: Edward Szuflak
Międzychód 24.05.2014 r.
 • 12 kwietnia 2014 r. •  VII Wielkopolski Turniej Brydża Sportowego
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2014 W ubiegłą sobotę z udziałem 24 par reprezentujących siedem Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Wielkopolski rozegrany został w sali kameralnej Centrum Animacji Kultury VII Wielkopolski Turniej Brydża Sportowego. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Międzychodu Roman Musiał w towarzystwie Dyrektora Centrum Animacji Kultury Urszuli Nowak oraz Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Marii Furchert.Po wielogodzinnych zmaganiach pierwsze miejsce zajęła para Marek Lewantowicz – Jerzy Wilczek reprezentująca UTW Oborniki, przed parą Barbara Ertel – Jerzy Adamczak z Wolsztyna, oraz Halina Grześkowiak – Zdzisława Krzyżańska z Międzychodu. W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce uzyskał Uniwersytet z Obornik, przed Uniwersytetem z Piły i Gorzowa.Uroczystego wręczenia statuetek i dyplomów dokonał Burmistrz Międzychodu Roman Musiał w towarzystwie Prezes UTW Marii Furchert oraz odpowiedzialnych za organizację Tadeusza Środeckiego i Edwarda Szuflaka. Wręczono również statutkę i dyplom drużynie UTW z Piły za zwycięstwo w tzw. Małej Lidze zorganizowanej przez UTW Międzychód po raz pierwszy w roku akademickim 2013/14.Do sprawnego przeprowadzenia turnieju przyczynił się prowadzący zawody sędzia Wiesław Skowron, obsługa w osobach Danuty Środeckiej, Bożeny Szuflak, Krystyny Łagody i Joanny Szymkowiak, oraz Barbary Napieralskiej, która wszystko utrwaliła na taśmie filmowej.Międzychód 13.04.2014 r.
Edward Szuflak

 –•–   WYNIKI SPOTKAŃ W RAMACH MAŁEJ LIGI
ORAZ TABELA KOŃCOWA
5-ta runda: – rewanżowa – 15 marca 2014 r.
UTW Międzychód – UTW Piła 6:14
UTW Oborniki – UTW Wolsztyn 6:14
6-ta runda: – rewanżowa – 29 marca 2014 r.
UTW Piła – UTW Wolsztyn18:2
UTW iędzychód – UTW Oborniki7:13

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Punkty VP
1 UTW  PIŁA 6 8 76:44
2 UTW  OBORNIKI 6 8 68:52
3 UTW WOLSZTYN 6 6 51:69
4 UTW MIĘDZYCHÓD 6 2 45:75

W dniu 15 marca br. drużyna nasza grająca w składzie: Kiliańczyk Tadeusz – Grześkowiak Józef oraz Czachowski Leszek – Szuflak Edward uległa drużynie UTW Piła w stosunku 6:14, a w ostatnim spotkaniu rozegranym również w Międzychodzie przegrała z UTW Oborniki 7:13. Drużynę naszą reprezentowali: Krawiecka Łucja – Krawiecki Jerzy i Czachowski Leszek – Szuflak Edward.
W wyniku rozegranych spotkań zgodnie z regulaminem wdrożeniowym drużyna UTW Piła zdobyła tytuł Drużynowego Mistrza Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rok akademicki 2013/14 oraz pamiątkową statuetkę ufundowaną przez UTW Międzychód. Organizator rozgrywek UTW Międzychód bardzo serdecznie dziękuje drużynom uczestniczącym w rozgrywkach za udział, za miłą i przyjemną atmosferę podczas rozgrywanych meczy, a zwycięzcom szczerze gratuluje i zaprasza do udziału w przyszłym roku.

Międzychód 29.03.2014 r.
Edward Szuflak

 –•–
„MAŁA LIGA UTW” DZIAŁA Z inicjatywy sekcji brydżowej działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Międzychodzie odbyło się w dniu 14 października 2013 roku spotkanie przedstawicieli UTW z Piły, Obornik Wlkp., Wolsztyna, Leszna i Międzychodu, na którym powołano przez aklamację „MAŁĄ LIGĘ UTW” w brydżu sportowym drużynowym.Celem powyższego powołania było rozszerzenie kontaktów między brydżystami naszego regionu poprzez organizowanie meczów drużynowych na zasadzie mecz i rewanż zgodnie z regulaminem PZBS. Zwycięska drużyna po zakończeniu rozgrywek zdobędzie tytuł Drużynowego Mistrza Wielkopolski Uniwersytetów i nagrodę pamiątkową – statuetkę ufundowaną przez UTW Międzychód, która wręczona zostanie podczas dorocznego turnieju brydżowego Wielkopolskich Uniwersytetów w Międzychodzie w dniu 12 kwietnia br.Pierwsze mecze rozegrane zostały w pierwszej połowie listopada ubiegłego roku, a ostatnie odbędą się w dniu 29 marca br. Do rozgrywek ostatecznie przystąpiły Uniwersytety z Piły, Obornik Wlkp., Wolsztyna i Międzychodu. KOMUNIKAT NR 3 ROZGRYWEK MAŁEJ LIGI UTW TERMINARZ I WYNIKI SPOTKAŃ
1-sza runda:
UTW Międzychód – UTW Wolsztyn 8:12
UTW Oborniki – UTW Piła 15:52-ga runda:
UTW Piła – UTW Międzychód 4:16
UTW Wolsztyn – UTW Oborniki 6:143-cia runda:
UTW Oborniki – UTW Międzychód 18:2
UTW Wolsztyn – UTW Piła 3:174-ta runda:- rewanżowa-
UTW Piła – UTW Oborniki 18:2
UTW Wolsztyn – UTW Międzychód 14:65-ta runda: – rewanżowa – 15 marca 2014r.
UTW Międzychód – UTW Piła
UTW Oborniki – UTW Wolsztyn6-ta runda: – rewanżowa – 29 marca 2014r.
UTW Piła – UTW Wolsztyn
UTW Międzychód – UTW Oborniki1. Aktualna tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Punkty VP
1 UTW OBORNIKI 4 6 49:31
2 UTW PIŁA 4 4 44:36
3 UTW WOLSZTYN 4 4 35:45
4 UTW MIĘDZYCHÓD 4 2 32:48

2. W zaległym spotkaniu IV rundy rozgrywek drużyna UTW Wolsztyn pokonała UTW Międzychód 14:6. Drużyna nasza grała w następującym składzie: Krawiecka Łucja – Krawiecki Jerzy, Kiljańczyk Tadeusz – Grześkowiak Józef. Kolejne spotkanie nasza drużyna rozegra w dniu 15 marca br. godz. 10,00 w Międzychodzie z UTW Piła.

Międzychód 3.03.2014 r.
E. Szuflak

 • 27 grudnia 2013 r. •  KOMUNIKAT NR 2
z ROZGRYWEK MAŁEJ LIGI UTW 1. W związku z wycofaniem się z rozgrywek w bieżącym roku drużyny UTW Leszno nastąpiła korekta terminarza spotkań.NOWY TERMINARZ1-sza runda:
UTW Międzychód – UTW Wolsztyn 8:12
UTW Oborniki – UTW Piła 15:52-ga runda:
UTW Piła – UTW Międzychód 4:16
UTW Wolsztyn – UTW Oborniki
spotkanie winno się odbyć do 11 stycznia 2014 r.3-cia runda:
spotkania winny się odbyć do dnia 25 stycznia 2014 r.
UTW Oborniki – UTW Międzychód
UTW Wolsztyn – UTW Piła4-ta runda:
– rewanżowa – spotkania winny się odbyć
do dnia 15 lutego 2014 r.
UTW Piła – UTW Oborniki
UTW Wolsztyn – UTW Międzychód5-ta runda:
– rewanżowa – spotkania winny się odbyć
do dnia 8 marca 2014 r.
UTW Międzychód – UTW Piła
UTW Oborniki – UTW Wolsztyn6-ta runda:
– rewanżowa – spotkania winny się odbyć
do 29 marca 2014 r.
UTW Piła – UTW Wolsztyn
UTW Międzychód – UTW Oborniki2. Aktualna tabela:

Miejsce Drużyna Punkty Punkty VP
1 UTW MIĘDZYCHÓD 2 24:16
2. UTW OBORNIKI 2 15:5
3 UTW WOLSZTYN 2 12:8
4 UTW PIŁA 0 9:31

Edward Szuflak
Międzychód, 27 grudnia 2013 r.

 • 14 grudnia 2013 r. •  Zwycięstwo w Pile W dniu 14 grudnia 2013 r. odbył się w Pile mecz brydża sportowego w którym drużyna UTW Międzychód pokonała UTW Piłę w punktach VP 16 : 4, punkty meczowe PM 65 : 37. Nasz UTW reprezentowały pary: Halina Grześkowiak – Zdzisława Krzyżańska oraz Mieczysław Kańdulski – Edward Szuflak. Mecz odbył się w sali Regionalnego Centrum Kultury w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze stworzonej przez gospodarzy.

Edward Szuflak – UTW Międzychód

• relacja fotograficzna •

 • 7 listopada 2013 r. •  Integracyjny Turniej Par
w brydżu sportowym
w Skwierzynie  Organizatorzy to: LZBS, OZBS w Gorzowie Wlkp., GSB w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. W czasie Turnieju Andrzej Jeleniewski – arcymistrz międzynarodowy w brydżu sportowym, spotkał się z uczestnikami turnieju. Sekcja brydża UTW Międzychód była reprezentowana przez Łucję i Jerzego Krawieckich. W turnieju wystartowało 29 par, w tym dwie pary reprezentujące UTW Gorzów i UTW Międzychód. Pozostałe pary to młodzież szkół ze Skwierzyny i Gorzowa. W turnieju głównym /11 par/ – para reprezentująca UTW Międzychód zajęła III miejsce, zdobywając „Puchar Starosty Międzyrzeckiego”.
 • 16 listopada 2013 r. •   Turniej z okazji Dnia Niepodległości
W dniu 16 listopada br. odbył się Trzeci Turniej z Okazji Dnia Niepodległości w Lesznie w którym UTW Międzychód reprezentowały pary Halina Grześkowiak – Joanna Szymkowiak oraz Mieczysław Kańdulski – Edward Szuflak, zajmując odpowiednio miejsce siódme, ósme i trzynaste. Zwyciężyli reprezentanci Obornik przed Lesznem i Piłą.
 • 9 listopada 2013 r. •  Mecz „Małej Ligi” w brydżu sportowym
z UTW Wolsztyn
W meczu Małej Ligi w brydżu sportowym między UTW Międzychód i UTW Wolsztyn rozegranym w dniu 9 listopada 2014 r. w Międzychodzie zwyciężył Wolsztyn 12:8. Międzychód był reprezentowany przez pary: B. Górka – L. Czachowski, Ł. Krawiecka – J. Krawiecki i H. Dzięgielewska – A. Dzięgielewski.Edward Szuflak