Samorząd

Rada samorządu studentów

Wybory Studenckiej Rady Uczelnianej

06 grudnia 2018 r. odbyły się wybory Studenckiej Rady Uczelnianej na rok akademicki 2018/2019. W pierwszym semestrze każdego nowego roku akademickiego wybiera się nowych starostów grup zainteresowań. W zebraniu wyborczym, któremu przewodniczył Włodzimierz Poraszka – wiceprezes Zarządu UTW, wzięli udział ci nowi przedstawiciele grup. Wybrano RADĘ SAMORZĄDU STUDENTÓW w następującym składzie: Jadwiga Heliasz, Alicja Prokopczuk i Łucja Mojżeszewicz. STAROSTĄ ROKU 2O18/2019 została Jadwiga Heliasz, Alicja Prokopczuk – zastępcą starosty, a Łucja Mojżeszewicz sekretarzem.

DSCN9728-012

Sekretarz
Łucja Mojżeszewicz

Starosta Roku
Jadwiga Heliasz

Zastępca Starosty
Alicja Prokopczuk

Regulamin Samorządu Studentów