Plan

Plan zajęć UTW w Międzychodzie

na II semestr roku akademickiego 2022/2023

(13.02.2023 r. – 02.06.2023 r. z przerwą wiosenną 06-11.04.2023 r.)

Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego  na tym pełnym sprzeczności świecie – Joseph Conrad 

                                                                                                                                                                                                                                                 

I  Wykłady

w sali sesyjnej UMiG Międzychód/w sali widowiskowej CAK o godz. 1700

II Spotkania i warsztaty

III Zajęcia wyjazdowe

IV Rajdy i wycieczki

V Imprezy integracyjne. Działanie na rzecz środowiska

VI Działania organizacyjne

Zajęcia przedmiotowe otwarte dla każdego studenta UTW do końca października

                                                     przerwa zimowa od 23 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2022r.                                             

                                             /zaliczenie I semestru z wybranej formy zajęć z wpisem do indeksu;                                      

   warunek: 60% obecności – do 27 stycznia 2023r./

 

Informacje na temat UTW w Międzychodzie znaleźć można w Internecie: www.utwmiedzychod.pl

Biuro UTW czynne jest w poniedziałek 11.00-13.00 i w czwartek 15.00-16-30

         tel. 663901542                    tel. UTW 605664567

Zespół Szkół Technicznych budynek A dawniej Ekonomik

Zespół Szkół Technicznych budynek B dawniej Rolnik

Szkoła Podstawowa nr 1