Plan

Plan zajęć UTW w Międzychodzie

na I semestr roku akademickiego 2021/2022

(30.09.2021 r. – 10.01.2022 r. z przerwą zimową  23-31.12.2021 r.)

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają… Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują.

Józefa Jucha                                                                       

 

I  Wykłady

w sali widowiskowej CAK  o godz. 1700

 

     Data            Wykładowca                     Temat
 30.09.2021  dr Paweł Semmler Wykład inauguracyjny. Szpieg współczesny mit czy rzeczywistość ?
14.10.2021 dr inż. Włodzimierz Łęcki  Rzecz o rzece Warcie.
25.11.2021 mgr Zbigniew Szmidt Zamki Wielkopolski.
2.12.2021 mgr inż. Marta Pawlak Wzmacnianie odporności za pomocą jedzenia.
13.01.2022 mgr Agata Staręga Praca w sporcie od kuchni.

 

II Rajdy i wycieczki

 

Termin                    Trasa Przewodnik ( org. ) Uwagi
I semestr Wycieczki rowerowe i piesze po Ziemi Międzychodzko- Sierakowskiej p. Leszek Czachowski

sekcja turystyczna

Terminy na tablicy ogłoszeń i na stronie UTW

 

III     Zajęcia wyjazdowe

 

   Termin       Wycieczka lub impreza     Główny organizator      Uwagi
20.10.2021 Grzybobranie p. Włodzimierz Poraszka Nadleśnictwo Międzychód
I semestr Wyjazdy na basen do Międzyrzecza p .Barbara Górka

p. Danuta Ewiak

1x w miesiącu
4.11.2021 Koncert 10 tenorów p. Maria Furchert Filharmonia w Gorzowie

 

IV  Imprezy integracyjne

Działania na rzecz środowiska

 

Termin       Nazwa imprezy Główny organizator    Miejsce    Uwagi
 27.09.2021 Festyn rekreacyjny UTW Międzychód p. Danuta Ewiak

p. Maria Furchert

p .Małgorzata A .Koszyca

Sazan  
4.12.2021 Turniej brydżowy p. Leszek Czachowski

p. Jerzy Krawiecki

CAK Międzychód

 

V   Działania organizacyjne

 

Termin            Tematyka     Prowadzący Miejsce
     .10.2021 Wybory starostów sekcji i grup zainteresowań p. Włodzimierz Poraszka

p. Grażyna Kryger

 CAK
21.10.2021 Walne zebranie członków Stowarzyszenia UTW w Międzychodzie p. Maria Furchert

p. Włodzimierz Poraszka

CAK
16.12.2021 Jubileuszowe spotkanie z okazji 15 lecia działalności UTW Międzychód. Zarząd UTW

mgr Lidia Wrocińska

CAK
12.2021 Spotkanie z wolontariuszami. p. Maria Furchert

 

 

Zajęcia przedmiotowe otwarte dla każdego studenta UTW do końca października

 przerwa zimowa od 23 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

/zaliczenie I semestru z wybranej formy zajęć z wpisem do indeksu;                                      

warunek:60% obecności – do 14 stycznia 2022r./

 

Dzień Godzina Klub, sekcja Prowadzący Miejsce
poniedziałek 14.15-15.oo j. angielski, g.1 mgr M.  Koszyca ZST bud. B, s. 5
15.05-15.5o j. angielski, g.2 mgr M.  Koszyca ZST bud. B, s. 5
15.15-16.00 j. niemiecki mgr I. Klapczyńska ZST bud. A, s.105
1x w m-cu  16.3o-18.3o  k. „Złota Rączka” p. G. Kowalkowska s. klub. BP i CAK
1x w m-cu 17.00-18.30 w. malarskie mgr Grażyna Cacak Matysik ZS Jedynka
wtorek 11.00-12.00                             s. tańca mgr E. Staręga CAK
wg ustaleń s. wokalna p. Oleksandr Matiaszhuk s. BP i CAK
1 wtorek w m-cu 15.00-18.00 s. kulinarna p. E. Zaborowska ZST bud. B, s. 19
2 wtorek w m-cu 15.00-18.00 s. kulinarna mgr E. Mysiak ZST bud. B, s.19
15.30-19.30 k. ,, Zielony Stolik” p. L .Czachowski. mgr Jerzy Krawiecki BP i CAK Art. Cafe
15.00-15.45 j. rosyjski p. Nina Petrenko Majka ZST bud. A s. 3
środa 15.30-16.30 gim. rehabilitacyjna mgr A. Pakuła s. gim. przy stadionie
16.30-17.30 gim. rehabilitacyjna mgr A. Pakuła s. gim. przy stadionie
15.00-17.00 scrabble p. H. Dobkiewicz „ Złoty wiek ”
czwartek

 

17.00-18.00 wykłady, spotkania   wg planu zajęć UTW
sobota Inf. na  tablicy UTW s. turystyczna p. L. Czachowski inf. na tab. UTW
Razem z s. turystyczną nordic walking p. L. Koperska inf. na tab. UTW

 

Informacje na temat UTW w Międzychodzie znaleźć można w Internecie: www.utwmiedzychod.pl

Biuro UTW czynne jest  w poniedziałek 11.00-13.00 i w czwartek 15.00-16-30, tel. 663901542, tel. UTW 605664567

Zespół Szkół Technicznych budynek A dawniej Ekonomik

Zespół Szkół Technicznych budynek B dawniej Rolnik