RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu UTW:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, Międzychód, Pl. Kościuszki 9.
2. Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych członkowie zarządu UTW i pracujący w biurze stowarzyszenia UTW.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia UTW,
b) w celu obsługi organizowanej przez Stowarzyszenie UTW wykładów, seminariów, zajęć, wycieczek i innych imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych,
c) w celach marketingowych przez zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Stowarzyszenia UTW informacji o członku stowarzyszenia (w strefie ogólnodostępnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 922 1000).
5. Dane osobowe będą udostępniane innym Stowarzyszeniom UTW oraz w celu organizacji szkoleń, sympozjów oraz innych przedsięwzięć.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania. Przysługuje prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Przysługuje skarga do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.