Zamierzenia

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE UTW W MIĘDZYCHODZIE

NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Motto: „Życia o sens nie pytaj, sensu życia szukaj”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie jest instytucją „non profit” propagującą wśród seniorów, aktywny sposób życia pozwalający na  uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, rozwijanie indywidualnych talentów  i pasji słuchaczy, dający wsparcie i stwarzający okazje do włączenia się każdego zainteresowanego słuchacza do działań na rzecz drugiego człowieka.

„Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć”

Enniusz Quintus – to hasło programowe roku akademickiego 2023/2024.

 1. Kontynuowanie działalności w dziedzinie edukacyjnej, aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i psychoruchowej studentów poprzez:
  a) organizowanie dwa razy w miesiącu wykładów o tematyce biologicznej, ekonomicznej, prawnej, medycznej, psychologicznej, humanistycznej i gerontologicznej
  b) prowadzenie cotygodniowych lektoratów języka angielskiego, niemieckiego oraz zajęć obsługi komputera
  c) podejmowanie w ramach warsztatów komputerowych nowej problematyki branży IT
  d) prowadzenie cotygodniowych zajęć wspomagających sprawność fizyczną: gimnastyki rehabilitacyjnej, choreoterapii, tańca towarzyskiego, nordic walking, gier sportowych, wycieczek, rajdów pieszych oraz rowerowych, raz w miesiącu wyjazdów na basen, raz na półrocze wyjazd na termy
  e) organizowanie spotkań z władzami powiatu i gminy
  f) rozwijanie indywidualnych pasji, zainteresowań i hobby w sekcjach: teatralnej, poetycko – literackiej, malarskiej, rękodzieła artystycznego, kulinarnej, śpiewu, turystycznej, brydżowej, scrabble
  g) rozwijanie współpracy z uczelnią patronacką Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu, m.in. w zakresie wsparcia kadrowego wykładowców
  h) organizowanie wyjazdów do filharmonii, teatru, na interesujące występy estradowe
  i) prowadzenie warsztatów przyrodniczych
  j) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym
 2. Podejmowanie działań na rzecz innych i środowiska:
  a) utrzymywanie stałego kontaktu i współdziałanie z UTW w Sierakowie
  b) rozwijanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Wielkopolski i Lubuskiego
  c) utrzymywanie współpracy z przedszkolami
  d) rozwijanie współpracy w wielu dziedzinach z Nadleśnictwem Międzychód
  e) nawiązanie współpracy z organizacjami seniorów z zagranicy
  f) kontynuowanie współpracy z WOŚP
  g) utrzymywanie współpracy z domami opieki społecznej w Piłce – Zamyślinie i Łężeczkach
  h) kontynuowanie współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Międzychodzie
 3. Popularyzowanie pasji słuchaczy UTW
  a) przeprowadzenie XVI Turnieju Brydżowego UTW
  b) prezentowanie prac studentów UTW w CAK w Międzychodzie
  c) udział chętnych w Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo – Integracyjnych Sieraków 2024
  d) wystawa obrazów w CAK Międzychód
 4. Rozwijanie samorządności studenckiej:
  a) wybór studenckiej Rady Uczelnianej oraz Starosty Roku
  b) włączenie studentów do prowadzenia grup i zespołów zainteresowań oraz działań organizacyjno-administracyjnych
 5. Udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i gminy Międzychód i powiatu międzychodzkiego
  a) występy grupy scenicznej Feniks
  b) kontynuowanie współpracy z Hurtownią Tulipanów p. Królika z Chrzypska Wielkiego
 6. Przedstawianie problemów seniorów na posiedzeniach Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej przy Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Poznaniu oraz na zebraniach Rady Seniorów w Międzychodzie.