Zamierzenia

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE UTW W MIĘDZYCHODZIE

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Motto: „ Życia o sens nie pytaj, sensu życia szukaj ”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie jest instytucją „ non profit ” propagującą wśród seniorów, aktywny sposób życia pozwalający na  uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, rozwijanie indywidualnych talentów i pasji słuchaczy, dający wsparcie i stwarzający okazje do włączenia się każdego zainteresowanego słuchacza do działań na rzecz drugiego człowieka.

„ Dobra rada dla tych, którzy się starzeją.

Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.

Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają,  

niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają …

Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, 

że zdrowi i dobrze się czują.

Józefa Jucha

– to hasło programowe roku akademickiego 2021/2022.

 1. Kontynuowanie działalności w dziedzinie edukacyjnej, aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i psychoruchowej studentów poprzez:
  a) organizowanie dwa razy w miesiącu wykładów o tematyce biologicznej, ekonomicznej, prawnej, medycznej, psychologicznej, humanistycznej i gerontologicznej;
  b) prowadzenie cotygodniowych lektoratów języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz zajęć obsługi komputera;
  c) podejmowanie w ramach warsztatów komputerowych nowej problematyki branży IT;
  d) prowadzenie cotygodniowych zajęć wspomagających sprawność fizyczną: gimnastyki rehabilitacyjnej, choreoterapii, tańca towarzyskiego, nordic walking, gier sportowych, wycieczek, rajdów pieszych oraz rowerowych, raz w miesiącu wyjazdów na basen, raz na półrocze wyjazd na termy;
  e) organizowanie spotkań z władzami powiatu i gminy;
  f) rozwijanie indywidualnych pasji, zainteresowań i hobby w sekcjach: teatralnej, poetycko – literackiej, malarskiej, rękodzieła artystycznego, kulinarnej, śpiewu, turystycznej, brydżowej, scrabble;
  g) rozwijanie współpracy z uczelnia patronacką Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu, m.in. w zakresie wsparcia kadrowego wykładowców;
  h) organizowanie wyjazdów do filharmonii, teatru, na interesujące występy estradowe;
  i) prowadzenie warsztatów przyrodniczych;
  j) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym.
 2. Podejmowanie działań na rzecz innych i środowiska:
  a) utrzymywanie stałego kontaktu i współdziałanie z UTW w Sierakowie;
  b) rozwijanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Wielkopolski i Lubuskiego;
  c) utrzymywanie współpracy z przedszkolami;
  d) rozwijanie współpracy w wielu dziedzinach z Nadleśnictwem Międzychód;
  e) nawiązanie współpracy z organizacjami seniorów z zagranicy;
  f) kontynuowanie współpracy z WOŚP;
  g) utrzymywanie współpracy z domami opieki społecznej w Piłce – Zamyślinie i Łężeczkach;
  h) zorganizowanie spotkania z okazji 15 lecia działalności UTW w Międzychodzie.
 3. Popularyzowanie pasji słuchaczy UTW
  a) zorganizowanie pod patronatem Marszałka Wielkopolski XIII Wielkopolskich Spotkań Artystycznych UTW Międzychód 2022;
  b) przeprowadzenie XIII Turnieju Brydżowego UTW;
  c) prezentowanie prac studentów UTW w CAK w Międzychodzie;
  d) udział chętnych w XII Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo – Integracyjnych Sieraków 2022;
  e) wystawa obrazów w CAK Międzychód.
 4. Rozwijanie samorządności studenckiej:
  a) wybór studenckiej Rady Uczelnianej oraz Starosty Roku;
  b) włączenie studentów do prowadzenia grup i zespołów zainteresowań oraz działań organizacyjno – administracyjnych
 5. Udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i gminy Międzychód i powiatu międzychodzkiego
  a) występy grupy scenicznej Feniks;
  b) kontynuowanie współpracy z Hurtownią Tulipanów p. Królika z Chrzypska Wielkiego.
 6. Przedstawianie problemów seniorów na posiedzeniach Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej przy Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Poznaniu oraz na zebraniach Rady Seniorów w Międzychodzie.