Władze

PATRONAT NAUKOWY:
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
w Poznaniu
logo
www.wsus.pl

HONOROWY REKTOR:

110px-Włodzimierz_Lecki

prof. dr inż. Włodzimierz Łęcki
Senator RP V Kadencji, Wojewoda Poznański w latach 1990-97, członek Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, autor ponad 60 książek krajoznawczych, m.in. wielokrotnie wznawianego przewodnika turystycznego „Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie”.

ZARZĄD UTW
Maria Furchert – prezes
Irena Wapniarz – wiceprezes
Lech Staszak – wiceprezes
Iwona Klapczyńska – sekretarz
Małgorzata Anna Koszyca – skarbnik
Barbara Agaciak – członek
Hanna Kańdulska – członek
Jan Mojżeszewicz – członek
Alicja Prokopczuk – członek
Aldona Woźna – członek

RADA PROGRAMOWA
Lech Staszak – przewodniczący RP
prof. dr. hab. Anna Brzezińska
Natalia Czarnecka
dr. Krzysztof Grzegorczyk
Hanna Kańdulska
Witold Marciniak
Wiesław Matysik
Dorota Mikołajczak
Roman Musiał
Jędrzej Schubert
Antoni Taczanowski

KOMISJA REWIZYJNA
Zenon Jokiel – przewodniczący
Łucja Mojżeszewicz– sekretarz
Marga Flajszer – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Grażyna Kryger – przewodniczący
Zbigniew Hetmanowski – członek
Jan Ratajczak – członek