Władze

PATRONAT NAUKOWY:
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
w Poznaniu
logo
www.wsus.pl

HONOROWI REKTORZY:

dr Włodzimierz Łęcki (ur. 23 września 1937r. w Poznaniu) – polski inżynier, nauczyciel akademicki, doktor nauk technicznych, wojewoda poznański, senator V kadencji, krajoznawca. Autor i współautor wielu książek krajoznawczych i przewodników turystycznych; także związanych z Pojezierzem Międzychodzko-Sierakowskim. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

doc. dr Zdzisław Szkutnik – Honorowy Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie od r.a. 2023/2024
Absolwent Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UAM w Poznaniu. W latach 1968-1978 asystent, następnie adiunkt w Instytucie Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej UAM. W latach 1978-1980 vice dyrektor, następnie od 1991 dyrektor Biblioteki Głównej UAM. Wykładowca na studiach licencjackich i podyplomowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Aktywność społeczna na wielu polach. Autor kilku książek i wielu publikacji.

ZARZĄD UTW
Maria Furchert – prezes
Irena Wapniarz – wiceprezes
Lech Staszak – wiceprezes
Iwona Klapczyńska – sekretarz
Małgorzata Anna Koszyca – skarbnik
Barbara Agaciak – członek
Hanna Kańdulska – członek
Jan Mojżeszewicz – członek
Alicja Prokopczuk – członek
Aldona Woźna – członek

RADA PROGRAMOWA
Lech Staszak – przewodniczący RP
prof. dr. hab. Anna Brzezińska
dr Bartosz Cembrowski
dr Krzysztof Grzegorczyk
Hanna Kańdulska
Arkadiusz Karwatka
Dorota Mikołajczak

KOMISJA REWIZYJNA
Zenon Jokiel – przewodniczący
Łucja Mojżeszewicz– sekretarz
Marga Flajszer – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Grażyna Kryger – przewodniczący
Zbigniew Hetmanowski – członek
Jan Ratajczak – członek