Plan

Plan zajęć UTW w Międzychodzie

na I semestr roku akademickiego 2016/2017

( 6.10.2016 r. – 27.01.2017 r. z przerwą zimową  23-31.12.2016 r.)

Słuchacze UTW w drodze do życiowej mądrości i wolontariatu.

 

I  Wykłady

w sali widowiskowej CAK  o godz. 1700

 

     Data            Wykładowca                     Temat
  6.10.2016 prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz Wykład inauguracyjny.
20.10.2016 dr  inż. Włodzimierz Łęcki Budowle obronne Poznania od X do XX wieku.
27.10.2016 dr Małgorzata Woźniewicz Dobrzyńska Styl aktywności ruchowej a zdrowie człowieka. Walory Nordic Walking.
 3 .11.2016 dr n. med. Dariusz Godlewski Nowotwory we współczesnej medycynie.
17.11.2016 prof. dr hab. Piotr Kowalczak Zagrożenia wynikające z braku wody na świecie.
  8.12.2016 dr Tadeusz Ostrowski Złota magia, złoty podział, złota liczba. Ciąg Fibonacciego w nas  i wokół nas.
12.01.2017 dr hab. inż. Władysław Kusiak Walory historyczne, geograficzne, przyrodnicze                  i gospodarcze Puszczy Noteckiej.
19.01.2017 mec. Adam Furmanek Zagadnienia prawne związane z seniorami.

Zajęcia przedmiotowe

otwarte dla każdego studenta UTW do końca października

 

 

przerwa zimowa od 23 grudnia 2016r. do 31 grudnia 2016r.                                              /zaliczenie I semestru z wybranej formy zajęć z wpisem do indeksu;                                      

warunek:60% obecności – do 20 stycznia 2017r./

 

Dzień Godzina Klub, sekcja Prowadzący Miejsce
poniedziałek 8.3o-9.3o nordic walking mgr R. Walkowiak Muszla
14.15-15.oo j. angielski, g.1 mgr M.  Koszyca Rolnik, s. 5
15.05-15.5o j. angielski, g.2 mgr M.  Koszyca Rolnik, s. 5
13.30-14.30 s. tańca mgr E. Staręga s. CAK
1x w m-cu 14.10-17.10 s. kulinarna mgr E. Mysiak Rolnik, s.19
14.30-16.30 s. śpiewu mgr J. Muzyka s. CAK
16.00-19.30 k. „Zielony stolik” mgr E. Szuflak, mgr J. Krawiecki  „Złoty wiek”
1x w m-cu  16.3o-18.3o  k. „Złota Rączka” p. M. Gajewy s. klub. CAK
2x w m-cu 17.00-18.30 w. malarskie mgr J. Gackowski ZS Jedynka
wtorek 15.00-16.00 gim. rehab. p. A. Pakuła s. gim. HS
16.00-17.00 gim. rehab. p.  A. Pakuła s. gim. HS
17.00-18.00 gim. rehab.  p. A. Pakuła s. gim. HS
2x w m-cu 18.00-19.30 s. tenisa stołowego mgr J. Krysiak hol  HS
środa 8.3o-9.3o nordic walking mgr R. Walkowiak Muszla
1x w m-cu14.10-17.10 s. kulinarna gr.I mgr E. Mysiak Rolnik, s. 19
1x w m-cu15.00-18.00 s. kulinarna p. E . Zaborowska Rolnik, s. 19
3 środa w m-cu 15.00-16.00 dysk. klub książki mgr E. Pospieszna Czytelnia PB
14.45-15.45 choreoterapia mgr J. Stec s. gim. HS
2x w m-cu 15.00-16.30 s. fotograf. cyfrowej mgr K. Kąkolewski Ekonomik, s.109
 16.oo-17.3o                      obsł. komputera mgr J. Kołupajło Rolnik, s. 15
15.30-17.30 scrabble H. Dobkiewicz „ Złoty wiek ”
17.30-19.30 brydż dla począt. p. L  Czachowski s. klub. CAK
czwartek 17.oo-18.3o wykłady, spotkania Wg planu zajęć UTW
piątek 8.3o-9.3o nordic walking mgr R. Walkowiak Muszla
16.3o-17.3o gim. rehab.,g.4 mgr K. Kolanowska Ekonomik, s. gim.
15.00-16.30 j.niemiecki- obie grupy mgr I. Klapczyńska Ekonomik, s.105
sobota Inf. na  tablicy UTW s. turystyczna p. L. Czachowski inf. na tab. UTW

 

Informacje na temat UTW w Międzychodzie znaleźć można w Internecie:www.utw.miedzychod.pl

Biuro UTW czynne jest  w poniedziałek 11.00-13.00 i w czwartek 15.00-16-30 tel. 663901542 ,                        tel. UTW 605664567