Zajęcia

Plan zajęć UTW w Międzychodzie

na II semestr roku akademickiego 2018/2019

(28.01.2019 r. – 31.05.2019 r. z przerwą wiosenną 18-23.04.2019 r.)

Jeśli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń. Adam Asnyk

 Dokładny plan zajęć na pierwszy semestr znajdziesz pod tym linkiem.

Zajęcia przedmiotowe

otwarte dla każdego studenta UTW do końca października

przerwa wiosenna od 18 kwietnia 2019r. do 23 kwietnia 2019r.

                                      /zaliczenie II semestru z wybranej formy zajęć z wpisem do indeksu;                                      

warunek: 60% obecności – do 31 maja 2019r./

Informacja  na temat UTW w Międzychodzie znaleźć można w Internecie na stronie www.utwmiedzychod.pl.

Biuro UTW czynne jest  w poniedziałek 11.00-13.00 i w czwartek 15.00-16-30 tel. 663901542, tel. UTW 605664567

 

Zespół Szkół Technicznych budynek A dawniej Ekonomik

Zespół Szkół Technicznych budynek B dawniej Rolnik