Zamierzenia

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE UTW W MIĘDZYCHODZIE

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Motto: „Życia o sens nie pytaj,

sensu życia szukaj”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie jest instytucją „non profit” propagującą wśród seniorów, aktywny sposób życia pozwalający na  uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, rozwijanie indywidualnych talentów i pasji słuchaczy, dający wsparcie i stwarzający okazje do włączenia się każdego zainteresowanego słuchacza do działań na rzecz drugiego człowieka.

„Jeśli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń”
Adam Asnyk

– to hasło programowe roku akademickiego 2018/2019.

 1. Kontynuowanie działalności w dziedzinie edukacyjnej, aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i psychoruchowej studentów poprzez:
  a) organizowanie dwa razy w miesiącu wykładów o tematyce biologicznej, ekonomicznej, prawnej, medycznej,psychologicznej, humanistycznej i gerontologicznej
  b) prowadzenie cotygodniowych lektoratów języka angielskiego, niemieckiego oraz zajęć obsługi komputera i fotografii cyfrowej
  c) podejmowanie w ramach warsztatów komputerowych nowej problematyki branży IT
  d) prowadzenie cotygodniowych zajęć wspomagających sprawność fizyczną: gimnastyki rehabilitacyjnej, choreoterapii, tańca towarzyskiego, nordic walking, gier sportowych, wycieczek, rajdów pieszych oraz rowerowych, raz w miesiącu wyjazdów na basen
  e) organizowanie spotkań z władzami powiatu i gminy
  f) rozwijanie indywidualnych pasji, zainteresowań i hobby w sekcjach: teatralnej, poetycko – literackiej, malarskiej, rękodzieła artystycznego, kulinarnej, śpiewu, turystycznej, brydżowej, scrabble
  g) rozwijanie współpracy z uczelnia patronacką Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, m.in. w zakresie wsparcia kadrowego wykładowców
  h) organizowanie wyjazdów do filharmonii, teatru, na interesujące występy estradowe
  i) prowadzenie warsztatów przyrodniczych
  j) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym
 2. Podejmowanie działań na rzecz innych i środowiska:
  a) utrzymywanie stałego kontaktu i współdziałanie z UTW w Sierakowie
  b) rozwijanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Wielkopolski i Lubuskiego
  c) utrzymywanie współpracy z przedszkolami
  d) rozwijanie współpracy w wielu dziedzinach z Nadleśnictwem Międzychód
  e) nawiązanie współpracy z organizacjami seniorów z zagranicy
  f) kontynuowanie współpracy z WOŚP
  g) utrzymywanie współpracy z domami opieki społecznej w Piłce – Zamyślinie i Łężeczkach
 3. Popularyzowanie pasji słuchaczy UTW:
  a) zorganizowanie pod patronatem Marszałka Wielkopolski XII Wielkopolskich Spotkań Artystycznych UTW Międzychód 2019
  b) przeprowadzenie XII Wojewódzkiego Turnieju Brydżowego UTW
  c) prezentowanie prac studentów UTW w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie
  d) udział chętnych w XI Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo – Integracyjnych Sieraków 2019
  e) udział w targach Viva Senior 2019 w Poznaniu
  f) wystawa obrazów w CAK Międzychód
 4. Rozwijanie samorządności studenckiej:
  a) wybór studenckiej Rady Uczelnianej oraz Starosty Roku
  b) włączenie studentów do prowadzenia grup i zespołów zainteresowań oraz działań organizacyjno – administracyjnych
 5. Udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i gminy Międzychód i powiatu międzychodzkiego:
  a) występy grupy scenicznej Feniks
  b) kontynuowanie współpracy z Hurtownią Tulipanów p. Królika z Chrzypska Wielkiego
 6. Przedstawianie problemów seniorów na posiedzeniach Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej przy Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Poznaniu.