Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 międzychodzkiego UTW

W czwartkowe popołudnie 29 września 2022 roku w sali sesyjnej międzychodzkiego UMiG zebrali się studenci miejscowego UTW, aby zainaugurować rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego, tym razem już 17. w swojej dotychczasowej działalności. W związku z nieprzewidzianym, przedłużającym się remontem sali widowiskowej CAK musiało to się odbyć wyjątkowo w inny lokalu, ze skromniejszą oprawą uroczystości. Za powstałe niedogodności w swoim wystąpieniu przeprosiła prezes UTW zaznaczając, że mogło to się odbyć dzięki przychylności burmistrza, który również udostępnia salę na kolejne spotkania – wykłady w miesiącu październiku, z ewentualnym przedłużeniem na listopad. W uroczystości inauguracyjnej, w wypełnionej sali studentami i zaproszonymi gośćmi wziął także udział dr inż. Włodzimierz Łęcki – Honorowy Rektor naszego UTW. W swoim powitalnym wystąpieniu nawiązując do zaistniałej sytuacji z dozą humoru wskazał, „że inauguracja odbywa się w mniejszym pomieszczeniu ma swoje zalety, widać, że sala wypełniona jest po brzegi”. Były też życzenia od zaproszonych gości dla studentów i Zarządu UTW dalszej wytrwałości w pracy i „chęci kształcenia się przez całe życie”. Były też życzenia od samorządu studenckiego, które przekazała kol. Grażyna Kryger, kierując je szczególnie zarządowi UTW „za trud i wysiłek włożony w organizację tego roku akademickiego”. Podczas uroczystości wręczono indeksy nowoprzyjętym studentom. W tym gronie jest 8 osób: Halina Gorajska, Zofia Grześkowiak, Elżbieta Kowal, Irena Mika, Mariola Pawlak, Zbigniew Pawlak, Maria Piętocha i Irmina Pospieszała. Zebrani studenci otrzymali też szczegółowy plan zajęć przedmiotowych na I semestr, które będą odbywały się w wykazanych budynkach szkolnych oraz w hali sportowej przy stadionie. Kolejne wykłady odbędą w dniach: 13. i 20. października br. w tej sali UMiG. Wykład inauguracyjny na temat elektrowni wodnych, opalanych węglem, wiatrowych itp., historii powstawania pierwszych elektrowni, ich mocy i przesyłowych linii, slajdów ukazujących ich wygląd i gdzie się znajdują – przedstawił dr inż. Włodzimierz Łęcki, którego wiedza techniczna i krajoznawcza jest niezwykle ceniona. Dalsze szczegóły związane z bieżącymi wydarzeniami programowymi, po ich doprecyzowaniu, zostaną przekazane na kolejnych wykładach.

Możesz również polubić…