Zakończenie roku akademickiego UTW Międzychód

Seniorzy – studenci międzychodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli uroczystym spotkaniem w sali widowiskowej tut. BPiCAK kolejny  etap swojej działalności. Rok akademicki 2023/2024, którego dzisiaj podsumowujemy, to już osiemnasty rok dydaktyczno-organizacyjnej działalności. Tradycyjne „Gaude Mater Polonia”, które wieńczy studencki symbol wiedzy to też znak, że należy się odpowiednia powaga temu wydarzeniu. Przybyłych studentów i gości powitał w imieniu zarządu UTW – przewodniczący Rady Programowej, w-ce prezes Lech Staszak. Zaszczytne grono gości to: Rafał Litke –starosta międzychodzki; Ryszard Sulej  – z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej; Krzysztof Sobkowski – burmistrz Międzychodu; Krzysztof Wolny – b. burmistrz Międzychodu;  Natalia Czarnecka – dyrektor BPiCAK; przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 1, Nadleśnictwa Międzychód, ZUO Mniszki.

Prezes UTW Maria Furchert przedstawiając zebranym podsumowanie mijającego roku akademickiego, uczyniła to w sposób w miarę skrótowy,  w chronologicznym ujęciu, ale wykazującym wszystkie zrealizowane zamierzenia. Jak nadmieniła, cała nasza działalność jest uwidaczniana na naszej stronie internetowej, a ilość ponad 296 tysięcy wyświetleń jest oznaką zainteresowania. Ponadto w lokalnym „Informatorze  międzychodzkim” jest zamieszczana Witryna UTW  – p. 130 numerów i na bieżąco na facebooku. Część oficjalną zakończyło tradycyjne „Qaudeamus igitur”, po której nadszedł czas na zabranie głosów przez zaproszonych gości. Lech Staszak odczytał przesłane życzenia od Honorowego Rektora UTW dr. Szkutnika, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł przybyć. Życzeniami  i kwiatowymi bukietami uczynili to wszyscy zaproszeni goście. Kończący się rok akademicki był też sposobnością, aby podziękować za wsparcie i współpracę lokalnych instytucji samorządowych i sponsorów – szkół, które udostępniają dla działalności sekcji UTW swoich pomieszczeń. Wręczono im dyplomy wraz z symbolicznym kwiatkiem. Ponadto za wieloletnią współpracę z UTW wręczono b. burmistrzowi  Międzychodu Krzysztofowi Wolnemu stosowną, pamiątkową statuetkę. Jednocześnie studentom, którzy prowadzą nieodpłatnie, jako wolontariusze zajęcia z sekcjami wręczono też dyplomy-podziękowania wraz z kwiatkiem. W części artystycznej przed gośćmi oraz studentami zaprezentowały się; grupa sceniczna  UTW FENIKS z okolicznościowym programem muzyczno-tanecznym oraz  zespół Studnia Tańca REMIX  działający przy miejscowym CAK.

Zarząd UTW zaprasza studentów na inaugurację kolejnego  roku akademickiego 2024/2025, który odbędzie się w dniu 26 września 2024 r. o godz. 17.oo w sali widowiskowej BPiCAK.

Zdjęcia- Roman Gawron UTW.

Możesz również polubić…