Dr inż. Jerzy Kupiec – Rolnictwo ekologiczne – magia, szarlataneria, czy sposób na życie?

Tego wykładu wysłuchaliśmy w dniu 4 kwietnia. Uświadomił on nam, jak daleko współczesne rolnictwo odeszło od natury, kierując się w stronę ilości produkowanej żywności. Genetyka i chemia zdominowały tę najważniejszą dziedzinę życia człowieka. Pocieszający jest fakt, że wraz ze wzrostem świadomości konsumentów, rośnie zapotrzebowanie na alternatywny dla rolnictwa konwencjonalnego system gospodarowania. Dzięki stosowaniu środków naturalnych, nieprzetworzonych, pozwala produkować żywność ekologiczną.Rolnictwo ekologiczne to nie tylko wytwarzanie pokarmu,
ale i sposób na życie.