Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

4 października 2018 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie uroczystym Gaudeamus igitur rozpoczął Inaugurację trzynastego już Roku Akademickiego. Gości powitał i uroczystość prowadził wiceprezes Włodzimierz Poraszka. Inaugurację swoją obecnością zaszczycili: Honorowy rektor UTW dr Włodzimierz Łęcki, starosta Julian Mazurek, wicestarosta Jędrzej Schubert, burmistrz Krzysztof Wolny, szefowa Klubu Seniora Złoty Wiek Mariola Tyburska.
Prezes Maria Furchert krótko podsumowała miniony rok, przedstawiła propozycje wyjazdów na I semestr, a na koniec zapoznała wszystkich obecnych z mottem będącym hasłem nowego roku akademickiego: Jeśli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń (A. Asnyk).
Honorowy rektor dr Włodzimierz Łęcki, przekazał kilka złotych myśli św. Tomasza życząc wszystkim studentom, by ten rok był udany.
Starosta Julian Mazurek przytoczył powiedzenie Ludwiga van Beethovena – wznieś się ponad los – pomóż sobie sam – i życzył słuchaczom, by ten nowy rok był jak najlepszy.
Burmistrz Krzysztof Wolny stwierdził, że studenci UTW promują Gminę i że młodzi powinni się od nich uczyć. Podziękował także grupie scenicznej FENIKS za ich występy w Ostricourt, dobrze przyjęte przez tamtejszą Polonię. W szeregi UTW wstąpiło 10 nowych studentów, którzy złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy.
Minutą ciszy uczczono pamięć profesora Michała Iwaszkiewicza – patrona i wykładowcy naszego uniwersytetu, założyciela i rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Prezes Maria Furchert wraz z honorowym rektorem Włodzimierzem Łęckim złożyła podziękowania sponsorom – Krzysztofowi Bielanowskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Międzychód za wspieranie działalności UTW, a także burmistrzowi Krzysztofowi Wolnemu za dofinansowanie XI Wielkopolskich Spotkań Artystycznych UTW. Gaude Mater Polonia była ostatnim punktem pierwszej części spotkania.
Wykład inauguracyjny wygłosił mgr Witold Przewoźny – kustosz w Muzeum Etnograficznym w Poznani. Temat wykładu – Romowie czy Cyganie? Niechciani goście. Cyganie – fenomen trwania!
Uroczystość zakończył recital Marcina Gąbki (pisze i komponuje). Słuchaczom zaśpiewał, akompaniując sobie na gitarze, piosenkę Miasto w cieniu gruszy oraz inne świetnie wykonane swoje piosenki, ciepło przyjęte przez zgromadzonych na sali.