Inauguracja Roku Akademickiego WSUS

W dniu 20.10.2018 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu. W uroczystości uczestniczyła delegacja UTW Międzychód Prezes Maria Furchert i Przewodniczący Rady Programowej Lech Staszak. JM Rektor WSUS dr Aleksandra Iwaszkiewicz Woda przedstawiła plany rozwoju WSUS i dokonała imatrykulacji studentów I roku. Podczas inauguracji wystąpił Poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił Krzysztof Lewandowski Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAIKS Prawne i moralne problemy w ochronie twórczości na świecie. w krótkiej rozmowie JM Rektor dr Aleksandra Iwaszkiewicz Woda podtrzymała chęć współpracy z UTW Międzychód oraz udzielania pomocy w pozyskiwaniu wykładowców dla naszego uniwersytetu.
Zdjęcia Andrzej Piechocki