Spotkanie z kandydatami na Burmistrza Międzychodu

Dwóch kandydatów uprzednio zgłoszonych do Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzychodzie, otrzymało od UTW zaproszenie do debaty.
Na spotkanie ze studentami 11 października 2018 r. przybyli: obecny burmistrz Krzysztof WOLNY i wicestarosta Jędrzej SCHUBERT.
Spotkanie prowadził wiceprezes UTW Włodzimierz Poraszka. Dla kandydatów przygotowano stoliki z odpowiednimi numerami. Na początku każdy z kandydatów miał 2 minuty na przedstawienie swojego programu. Potem na przemian każdy z kandydatów losował uprzednio przygotowane pytania, na które oboje udzielali odpowiedzi. Czas na odpowiedź – 2 minuty. Było 21 pytań wcześniej zgłoszonych przez studentów.
Debata z racji takiej ilości pytań trwała prawie dwie godziny, śledzona z uwagą przez zebranych.
Kończąc spotkanie wiceprezes Włodzimierz Poraszka podziękował kandydatom za udział i za przedstawienie swoich wizji dla miasta i gminy. Ich efektem stanie się wybór dokonany przez wyborców w dniu 21 października 2018 r.