Spotkanie z kandydatami na studentów UTW

IMG_0241Każdego roku dołączają do naszej braci studenckiej nowi kandydaci. Jeczcze przed Inauguracją nowego Roku Akademickiego odbywa się ich spotkanie z Zarządem UTW.
Tym razem zapisało się dwunastu kandydatów, jednak na spotkaniu 2 paździenika 2017 r. nie wszyscy byli obecni. Prezes Maria Furchert przedstawiła informacje, które są niezbędne dla nowo wstępujacych aby na poczatku mogli się odnaleźć w studenckiej rzeczywistości. Na zdjęciu nowi kandydaci wraz z członkami Zrządu.