Spotkanie Zarządu i Rady Uczelnianej UTW

We wtorek 12 marca br. w Art. Cafe odbyło się spotkanie Zarządu UTW z Prezydium Studenckiej Rady Uczelnianej wraz ze starostami poszczególnych sekcji. Spotkaniu przewodniczyła kol. Jadwiga Heliasz przewodnicząca Rady Uczelnianej w bieżącym roku akademickim. Po wstępnym powitaniu biorących udział w spotkaniu, prowadząca udzieliła głosu prezes UTW. Maria Furchert zapoznała zebranych z bieżącą sytuacją finansową, na którą głównie składa się opłata tzw. czesnego, pozyskiwanie funduszy na składane wnioski do samorządu na zadania wynikające z programu, pozyskiwanie różnych sponsorów itp. działań. Przedstawione zostały również informacje o wydatkach. Tematem spotkania była również frekwencja naszych studentów na zajęciach w sekcjach, oraz organizowanych warsztatach, spotkaniach, turniejach, wypoczynku letnim np. w Mrzeżynie i Grzybowie itd. Było to spotkanie tzw. robocze, wynikające z przyjętego planu w roku akademickim. Zarząd zwrócił się do starostów sekcji o pomoc w większym zaangażowaniu się studentów do bieżącej działalności naszego stowarzyszenia. Przed nami jest kilka, większych zadań, do których potrzebna będzie zwiększona aktywność.