Spotkanie Zarządu i starostów grup

DSC02581W piątek 24 marca br. odbyło się robocze spotkanie starostów poszczególnych sekcji i grup działających w strukturach UTW. W DSC02582spotkaniu brali udział również członkowie Zarządu UTW. Dokonano wstępnego podsumowania  minionego semestru (jesienno-zimowego),  co uczynili m.in. prezes, przewodniczący Rady Programowej i inni członkowie, odpowiedzialni za odpowiednią tematykę. Starostowie grup przedstawili informację o frekwencji na zajęciach.  Udział studentów na zajęciach można uznać za zadawalający. Aktualny semestr jest mocno napięty, mamy przed sobą kilka imprez o dużym zasięgu, zarówno organizacyjnym i po trochu finansowym. Kalendarz jest mocno napięty. Zarząd oczekuje od studentów większego zainteresowania w uczestnictwie w imprezach, które organizują inne UTW i nas zapraszają. Na niektóre imprezy np. sportowe, wymagane są określone, ilościowo składy osobowe.