Spotkanie Zarządu UTW z nowymi kandydatami na studentów

W dniu 26 września br. w ”sali lustrzanej” BPiCAK odbyło się spotkanie Zarządu UTW z osobami, którzy złożyli deklarację wstąpienia do stowarzyszenia UTW w Międzychodzie. Deklarację złożyło 14 osób, którym na inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020 w dniu 3 października br., po złożeniu ślubowania, zostaną wręczone legitymacje i indeks UTW. Przybyli kandydaci zapoznani zostali z ogólnymi założeniami działalności UTW w Międzychodzie, strukturą organizacyjną stowarzyszenia i wskazaniami, że pełny zakres działalności można na bieżąco pozyskać, otwierając stronę internetowa www.utwmiedzychod.pl.