Warsztaty z dr Rafałem Piechockim

W dniu 20 maja 2019 r. odbyły się dla zainteresowanych warsztaty pt. Wychowanie dziecka (wnuka) w środowisku obcojęzycznym i obcym kulturowo. Pakiet edukacyjny „Gwiazdka z nieba”. Warsztaty prowadził dr Rafał Piechocki, międzychodzianin, absolwent Ekonomika i germanistyki na UAM-ie w Poznaniu, autor kilku podręczników i książek. Obecnie prowadzi zajęcia dla studentów na UAM-ie w Poznaniu i na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
W pierwszej części uczestnicy warsztatów wspólnie odpowiedzieli na kilka pytań związanych z wychowaniem małych dzieci np.
1. Co decyduje o fakcie, że małe dziecko mieszkające z rodzicami zagranicą uczy się w domu języka ojczystego jednego albo obu rodziców?
2. Czy pojęcie dziecka dwujęzycznego znaczy to samo, co pojęcie dziecka uczącego się drugiego języka obcego?
3. W jaki sposób motywować małe dziecko do nauki języka ojczystego rodziców, dziadków?
4. Czy relacje między rodzicami pochodzącymi z różnych krajów wpływają na naukę języków ojczystych rodziców przez ich dziecko?
5. Jak dziecko uczęszczające do przedszkola, szkoły zagranicą zachęcać do nauki języka ojczystego rodziców?
6. Czy warto posyłać dzieci do tzw. niedzielnych szkół polonijnych istniejących w miastach pracy rodziców?
W drugiej części warsztatów dr Piechocki przedstawił pakiet edukacyjny „Gwiazdka z nieba”, którego jest współautorem. Pakiet edukacyjny adresowany jest do dzieci dwujęzycznych w wieku od 1 do 3 lat, które swoją pierwszą przygodę z językiem polskim rozpoczynają w warunkach domowych w otoczeniu obcokulturowym i obcojęzycznym. Bawiąc się i słuchając nagrań z licznymi rymowankami i piosenkami zawartymi w pakiecie edukacyjnym, dziecko ma szansę poznać biernie około 500 słów. Dziecko zostaje zanurzone w naturalny język polski,
z jakim stykają się jego rówieśnicy mieszkający na co dzień w Polsce. Jednocześnie, wprowadzając strategie typowe dla nauki języka obcego, stworzono dodatkowe okazje do powtarzania i osłuchiwania się z językiem, których w warunkach obcokulturowych i obcojęzycznych brak.
W podziękowaniu za przeprowadzone warsztaty dr Rafał Piechocki otrzymał gadżety związane z naszym miastem i gminą.