Wybitny Wielkopolanin Edward Raczyński

W dniu 11 kwietnia 2019 roku mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu naszego honorowego rektora, dr. inż. Włodzimierza Łęckiego. Tematem prelekcji była biografia wybitnego działacza politycznego i społecznego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, mecenasa sztuk i nauk, podróżnika – EDWARDA RACZYŃSKIEGO. Miasto Poznań zawdzięcza mu ufundowanie gmachu najstarszej obecnie w Polsce biblioteki publicznej, zbudowanie dla miasta sieci wodociągowej, założenie
w Jeżowie k. Śremu szkoły rolniczej, dokończenie budowy pałacu w Rogalinie i wiele innych społecznych inwestycji.
Ulubionemu charyzmatycznemu wykładowcy kolega Adam Nowak wręczył drugie, poszerzone wydanie książki „NASZA SYBIRIADA”, opowiadającej o losach mieszkańców powiatu międzychodzkiego dotkniętych represjami sowieckimi w tatach 1939-1956.