Wybory Rady Uczelnianej

dscn906317 listopada 2016 r. odbyło się zebranie przedstawicieli grup zainteresowań (zwanych „starostami” grup), na którym wybrano RADĘ SAMORZĄDU STUDENTÓW w następującym składzie: Furchert Zygmunt, Mojżeszewicz Łucja, Urszula Nowak-Paś, Elżbieta Pospieszna. dscn9068STAROSTĄ ROKU 2O16/2017 została Urszula Nowak-Paś, Zygmunt Furchert – zastępcą starosty, a Łucja Mojżeszewicz – sekretarzem. Zebraniu przewodniczyła prezes Maria Furchert.