Wykład burmistrza Krzysztofa Wolnego pt. „Efekty działań proinwestycyjnych w roku 2019. Planowane zamierzenia na rok 2020.”

W dniu 13.02.2020 r. wykład burmistrza Międzychodu Krzysztofa Wolnego pt. „ Efekty działań proinwestycyjnych w roku 2019. Planowane zamierzenia na rok 2020.” Temat szeroki, przekazany na podstawie slajdów, które były jednak dodatkowo uzupełniane szerszymi omówieniami przedstawianych zadań. Te najważniejsze: zakup wozu strażackiego dla OSP za 810 tys. zł i wkład własny gminy  w wysokości 550 tys. zł; łączne wydatki w 2019 r. na doposażenie wszystkich OSP wyniosły niemal 1, 3 mln zł.; udzielono dotacji do inwestycji powiatowych – zakup karetki i endoskopu dla szpitala oraz 170 tys. zł dla Policji na inwestycyjne potrzeby. Jako jedyna gmina w powiecie udzieliła dotacji na połączenie linii autobusowej PKS Poznań na kwotę 250 tys. zł. Rozpoczęto budowę dróg na terenie  Ośrodka w Mierzynie – to koszt prawie 2,7 mln zł. W Mniszkach za prawie 700tys. zł ułożono chodnik. Gmina zakupiła nowy autobus do przewozów szkolnych. Nowe nawierzchnie na chodnikach w Międzychodzie. Oczekiwana  przebudowa części budynku UMiG – koszt szacunkowy to ok. 1,4 mln zł. Międzychodzka Karta Seniora wprowadzona w ubr. została odebrana już przez ok. 1700 osób, którą jako partnerzy projektu wspiera p. 50 firm. Miasto chcąc się rozwijać, prowadzi również promocję swoich terenów inwestycyjnych na wielu płaszczyznach, np. uczestnicząc nawet na targach inwestycyjnych w Dubaju. Miasto musi się starać, coś zaoferować, aby coś uzyskać. Gmina ma 26 sołectw, które mają też określone potrzeby. Burmistrz szerzej omówił gospodarkę odpadami, ich segregację  i wyższe opłaty od 1 kwietnia br.  M.in. to było powodem, że kilku studentów miało do burmistrza pytania.