Wykład dr. Adama Pleskaczyńskiego

IMG_494827 kwietnia 2017 r. – wykład dr. Adama Pleskaczyńskiego – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w świetle najnowszych badań.IMG_4965
Powstanie wielkopolskie jest jednym z niewielu zwycięskich polskich zrywów wolnościowych. W Poznaniu po drodze do Warszawy, mimo protestu władz niemieckich zatrzymuje się Ignacy Paderewski. Witają go przystrojone domy i tłumy na ulicach. Paderewski wygłasza przemówienie do rodaków, a ci w narodowościowym zrywie rozpoczynają powstanie. Wszystko to dzieje się 27 grudnia 1918 r.  W odpowiedzi niemieccy mieszkańcy miasta organizują własne demonstracje. Wówczas dochodzi do zamieszek i padają pierwsze strzały. Dwa dni później prawie cały Poznań jest już w rękach Polaków.
Wojska powstańcze wyzwoliły spod władzy niemieckiej niemal całą Wielkopolskę. Za koniec powstania historycy uznają likwidację Frontu Wielkopolskiego 8 marca 1920 r., choć powstańcze zdobycze dał odrodzonej Polsce traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku.

IMG_4974IMG_4942