Wykład dr inż. Włodzimierza Łęckiego

17 października 2019 r. studenci międzychodzkiego UTW wysłuchali wykładu dr. Włodzimierza Łęckiego o uczelniach, które szczególnie przyczyniły się do kultywowania tradycji naukowych na przestrzeni wielu lat, na zachodnich rubieżach ówczesnej Polski. W ogólnym temacie wykładu „Z dziejów studiów akademickich w Poznaniu ” dr Łęcki nawiązał do początków tzw. akademickości Poznania, które sięgają początku XVI wieku. To wtedy, w 1519 roku powstała Szkoła Lubrańskiego, która była głównym czynnikiem rozwijającego się ruchu akademickiego przez ponad 250 lat. Na mocy ustawy ówczesnej Komisji Edukacji Narodowej w 1780 roku została zamknięta. Lata późniejsze to okres zaborów, tereny zachodnie znalazły się pod pruskim zaborem, lecz w wielu środowiskach intelektualnych tamtych lat były „ciągoty” utworzenia wyższej uczelni w Poznaniu. W listopadzie 1903 r. powstała wyższa uczelnia pod nazwą Akademia Królewska, działająca do 1918r. Gdy jeszcze trwały walki powstańców wielkopolskich rozpoczął działalność uniwersytet, nazwany początkowo Wszechnicą Piastowską, a potem Uniwersytetem Poznańskim. Przez pewien okres działalności UP, jego część integralną był Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, potem Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny. Na bazie tych wydziałów i metodyczno- naukowych osiągnięciach była możliwość w latach późniejszych powstania dzisiejszych np. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, czy Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego. Mówiąc o tej uczelni wykładowca wskazał, że tradycje tej uczelni sięgają jeszcze roku 1870, gdy staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie k/Poznania Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była to jedyna na owe czasy polska szkoła wyższa pod zaborem pruskim, po 7-latach zlikwidowana przez Bismarcka. Miała jednak niewątpliwie duży wpływ na poziom rolnictwa w Wielkopolsce. Dr Wł. Łęcki przybliżył studentom wiedzę o innych poznańskich uczelniach wyższych, z długi stażem działalności. Dla przykładu: obecny Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu powstał 1919 r. jako Państwowa Szkoła Sztuki Zdobniczej; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu powstał w 1926 r. jako wyższa Szkoła Handlowa. Te i inne uczelnie wyższe przez wiele lat swej działalności często miały różne nazwy, ale głównym ich przesłaniem było przekazywać wiedzę studentom, i nie tylko. Wykład niezwykle interesujący, rzeczowy, oparty o dużej wiedzy o temacie, a o przedstawianych uczelniach, poparty zdjęciowymi slajdami.