Wykład dr. Krzysztofa Grzegorczyka

DSCF7535Wykład dr. Krzysztofa Grzegorczyka 16 lutego 2017 r.

Jak zwykle interesujący i oczekiwany wykład dr. Krzysztofa Grzegorczyka zgromadził duże grono słuchaczy – studentów UTW.
Tytuł wykładu – NAGA MAŁPA – to my, rodzaj ludzki. Teoria Darwina nie pozostawia w tym względzie wątpliwości, pochodzimy od małp, którzy są naszymi kuzynami. W swoim wykładzie dr Grzegorczyk przywoływał zarówno Biblię – Księgę Rodzaju, jak i rozszerzał o wizualne DSCF7608przedstawienie tematu prezentując tryptyk Hieronima Boscha – Raj ziemski, Ogród rozkoszy ziemskich i Piekło. Przedstawił też obraz Pietera Bruegla Wieża Babel. Artyści w/g swoich wyobrażeń przedstawiali rozkosze ziemskie, grzechy, cierpienie, ból i sąd ostateczny. Ten temat w kontekście wiedzy religijnej i naukowej może mieć wiele różnych  interpretacji i odczuć.Hieronim Bosch