Wykład dr n. farm. Agnieszki Neumann-Podczaskiej

DSCF0405-00416 listopada 2017 r. wykład dr n. farm. Agnieszki Neumann-Podczaskiej, która jest adiunktem w Katedrze Geriatrii i Gerontologii DSCN9662-006Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwentka i członek European Academy for Medicine of Ageing (EAMA), IUKB Foundation w Szwajcarii Skarbnik Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Specjalistka w zakresie oceny poprawności farmakoterapii osób starszych,  kierownik projektu Opieka Farmaceutyczna w Geriatrii (NCN 405 674340), współtwórca Kryteriów Potencjalnej Niepoprawności Leczenia w Geriatrii. Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów i lekarzy.
Prelegentka opierając się na przykładach, obrazowo i niezwykle przystępnie przedstawiła problematykę w zakresie tematu – Problemy lekowe u starszych pacjentów:
– jak skomplikowane schematy leczenia farmakologicznego mogą wyrządzić wiele krzywdy osobom starszym,
– jak niektóre leki mogą negatywnie oddziaływać na funkcje poznawcze,
– sprawa pamięci,
– powikłania stanu psychicznego, które bardzo często mogą przebiegać pod postacią splątania, pobudzenia, nieoczekiwanych, trudnych stanów psychicznych.
DSCF0401-003Przedstawiła także krótki rys – czym jest geriatria i czym się zajmuje.
Tak naprawdę starzenie się jako proces w tej chwili jest bardzo mocno obecny w Europie i na świecie. Mówimy o takim geriatrycznym tsunami, bo nie tylko dynamicznie starzeją się społeczeństwa ale bardzo mocno przybywa nam najstarszych pacjentów, mamy do czynienia z pacjentami 100 letnimi i takimi, które ukończyły już 100 lat życia i podejście do tych pacjentów DSCN9671-008jest inne zarówno terapeutyczne jak i diagnostyczne.
Skomplikowane schematy leczenia – pacjenci, którzy na co dzień mają wiele leków i to są leki zarówno na receptę lekarską, leki bez recepty, ale też preparaty ziołowe i suplementy diety, to są takie sytuacje, które kreują niezwykle dużo ryzyka.
Ryzyko jest związane z interakcjami pomiędzy tymi lekami a także tym, że te leki mogą negatywnie oddziaływać z chorobami pacjenta.
Co jest naszym celem jeżeli chodzi o medycynę geriatryczną – medycyna wieku podeszłego to jest ta gałąź medycyny w obrębie której my szczególnie mocno dbamy o jakość życia.
Naszym celem nie będzie jednak wydłużenie tego czasu, czyli czasu trwania życia, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale naszym celem będzie poprawa jego jakości.
DSCN9693-013Przez pryzmat tej jakości życia szczególnie tych najstarszych pacjentów dla których ta jakość życia jest najważniejszym elementem musimy postrzegać leczenie farmakologiczne. To leczenie farmakologiczne jest takim leczeniem, które niezwykle często kreuje efekty niepożądane.
Bardzo dużo działań niepożądanych bardzo dużo hospitalizacji to są te sytuacje, które wynikają z leków.
Nie zawsze leki u osób starszych oznaczają poprawę sprawności funkcjonalnej i nie zawsze oznaczają poprawę stanu zdrowia. Niezwykle często mogą poprzez kreowanie działań niepożądanych i interakcji stwarzać duże ryzyko pogorszenia sprawności funkcjonalnej albo wręcz też mogą kreować nowe choroby.
Ta sprawność funkcjonalna wygląda w geriatrii bardzo różnie. Osoby starsze, to grupa bardzo niejednorodna a oblicza starości są bardzo różne.
Wykład przeprowadzony był zrozumiale i wniósł wiele ważnych informacji dla osób w naszym wieku.