Wykład kmdr. por. Ryszarda Nowaka

DSCF7760-0492 marca 2017 r. – wykład kmdr. por. Ryszarda Nowaka – Marynarka wojenna RP. Terroryzm i piractwo morskie. Komandor przestawił ten intrygujący temat w sposób niezwykle ciekawy i zajmujący. Marynarka Wojenna to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP. Jest przeznaczona do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim.DSCF7704-029
Terroryzm morski to planowany i zorganizowany atak przemocy wynikający z motywów politycznych, religijnych i ideologicznych, wymierzony przeciwko osobom, statkom, obiektom portowym, instalacjom na morzu. Ma on na celu wymuszenie na władzach państwowych, społeczeństwach lub osobach określonych zachowań, ustępstw lub świadczeń finansowych. Prelegent swój temat przekazywał z pasją popartą doświadczeniem. Poruszył także inne tematy jak; pogarszającej się jakości wód morskich oraz ryb w nich poławianych. Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawy wykład.