Wykład mgr Anny Macur

DSCN9596-002Pochodząca z Międzychodu mgr Anna Macur, sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, wygłosiła 26 października 2017 r. wykład naDSCN9601-004 temat – Proces karny, podstawowe prawa i obowiązki stron postępowania.
Sędzia przedstawiła ten obszerny temat wyjaśniając na przykładach takie zagadnienia prawa karnego jak:
– podstawowe prawa i obowiązki stron, podstawowe pojęcia,
– czyny zabronione – przestępstwa i wykroczenia,
– przestępstwa – występki i zbrodnie,
– rozróżnienie występku i przestępstwa (niekiedy różnica miedzy tymi zachowaniami jest niewyraźna, nieczytelna i często ludziom się wydaje, gdy obserwują proces, że sprawca ponosi nieadekwatną karę do tego co zrobił np. kradzież w zależności od wysokości skradzionego mienia może być wykroczeniem albo przestępstwem, tak samo wypadek drogowy a kolizja drogowa lub prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu),
– wszczynanie postępowania; z urzędu lub na wniosek osoby, która może zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa do prokuratury lub na policję,
DSCN9610-005– postępowanie przygotowawcze – dochodzenie lub śledztwo,
– umorzenia postępowania,
– sporządzenie aktu oskarżenia,
– postępowanie przed sądem,
– instytucja dobrowolnego poddania się karze,
– instytucja tymczasowego aresztowania,
– prawa i obowiązki stron procesu,
– podejrzany, pokrzywdzony (bezpośrednio i pośrednio),
DSCN9625-012– przestępstwo składania fałszywych zeznań (nie jest przestępstwem przeciwko konkretnej osobie a przestępstwem przeciwkoDSCN9630-015 wymiarowi sprawiedliwości),
– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (podrobienie podpisów).
Cały wykład, mimo, że najeżony prawniczymi określeniami, był przekazany wyjątkowo przystępnie. Praktyczne informacje oraz zasygnalizowanie pewnych problemów, które z tą problematyką się wiążą mogą być przydatne w różnych życiowych sytuacjach.