Wykład mgr Roberta Jędrzejczaka

W czwartek 21 lutego studenci wysłuchali wykładu mgr Roberta Jędrzejczaka na temat tajemnic archeologicznych powiatu międzychodzkiego. Niezwykle interesujące odkrycia archeologiczne na terenie tej części Wielkopolski pozwalają na odtworzenie życia naszych przodków. Najstarsze zbadane wykopaliska w powiecie międzychodzkim związane są z budową w roku 1910 Wieży Bismarcka. Tam też, na wysokim, stromym brzegu Warty zwanym Zbójecką Górą, odkryte zostało wczesnośredniowieczne grodzisko z licznymi grobami popielnicowymi. Natomiast najbogatsze, lecz niestety zdewastowane przez poszukiwaczy- amatorów wykopalisko, znajduje się na terenach zawarciańskich w okolicy osady Polanka. Wysyp osadnictwa na bliskich nam terenach – w Kolnie, Aleksandrowie, Muchocinie, Ryżynie oraz okolicach Sierakowa nastąpił w okresie brązu, z wyraźnymi wpływami kultury łużyckiej.