Wykład prof. dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej „Od ludoznawstwa do antropologii kulturowej – na czym polegają badania terenowe”.

Przed wykładem studenci  mieli możliwość  zobaczenia na scenie dwóch młodych solistów ze Studia Piosenki, które prowadzi  p. Teresa Cichosz  przy  BPiCAK. Wykonali dwa utwory solowe i jeden w duecie, ze znanych polskich przebojów. Były brawa i wręczone drobne upominki. Po „małej rozrywce” studenci zostali zapoznani z dorobkiem naukowym p. profesor Anny Weroniki Brzezińskiej, który skrótowo przedstawia się: w 2002 r. ukończyła studia etnograficzne na UAM w Poznaniu. W 2006 r. uzyskała stopień doktora, a w 2017 r. habilitację, za zgromadzony dorobek naukowy ujęty w pracy zatytułowanej  „Dziedzictwo kulturowe: teoria a praktyka społeczna”. Wykład przybliżył studentom znaczenie i terminologię antropologii kulturalnej. Jak poznawać zwyczaje, kulturę ludzi w różnych regionach, ich tradycje, obrzędy, ubiór. Ponadto jak prowadzić obserwację, opis, właściwą dokumentację, aby kolejno to interpretować, analizować itd. Wszystko to ma służyć następnym pokoleniom, dla właściwej oceny kulturowej spuścizny mijających lat. Wykład poparty slajdami, przekazywany językiem bardzo przystępnym, często z humorem, dowcipem itp. przyjęty z dużym aplauzem.