Wykład prof. dr hab. Leszek Teusz „Agresja w języku. Przyczyny, mechanizmy, funkcje”

Przed wykładem studenci wraz z prelegentem wysłuchali 2. młodych  wychowanków muzycznych p. Teresy Cichosz. Marcelina Szwajczak na fortepianie wykonała kolędę „Cicha noc” i wokalnie zaśpiewała piosenkę pn. Piosenka uwerturowa. Marcin Glapa na fortepianie zaprezentował utwór „Ballada Pur Adeline”.

Prof. dr hab.  Leszek Teusz to wykładowcą w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jest cenionym literaturoznawcą, autorem wielu książek, artykułów, różnych innych publikacji z zakresu dziejów literatury i języka. Zaangażowany w realizację m.in. Międzynarodowego Programu Integracji i Wymiany Kulturalnej. W przystępny sposób wprowadził słuchaczy w zagadnienia właściwych relacji tzw. komunikacji społecznej. Wszystko w oparciu o „narzędzie komunikacji” jakim jest nasz język. Po to go masz, aby w umiejętny, kulturalny i nikomu nie uwłaczający sposób nie wywołać agresji we wzajemnym komunikowaniu się. W wykładzie wskazał na codzienną pracę nad własnym językiem, jak się wypowiadamy, bo to wpływa na to jak myślimy. Język kształtuje nasze postawy, czyni życie ciekawszym, pełniejszym. Wskazywał na silną moc przekazywania słów. Język to nie tylko treść, ale również w jaki sposób jest  wypowiadamy, np. ekspresyjność, intonację, gesty itp. Agresja językowa – to napastliwe, brutalne zachowanie nadawcy wypowiedzi  wobec odbiorcy. Wykład był interesujący, reakcja słuchaczy – gromkie brawa, to potwierdzały.