Wykład – prof. dr hab. Sławomira Wronkowska Jaśkiewicz pt. „Czy prawo może uratować państwo prawa”

Przed wykładem studentom i prowadzącej wykład, zaprezentowali się uczniowie Studium Muzycznego „ARTON” Teresy Cichosz przy BPiCAK, którzy wykonali utwory  fortepianowe:  Helena Dobkiewicz – „Walc Mignonne” Napoleona Rutkowskiego i Bartek Boryka – „Walc cis-moll op.64 nr 2” Fryderyka Chopina.  Po wysłuchaniu i wręczeniu drobnych upominków wykonawcom, przedstawiono prowadzącą wykład. Pani Sławomira Wronkowska Jaśkiewicz jest prof. dr hab. nauk prawnych, sędzią  Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, do którego została wybrana w 2010 roku przez Sejm na stanowisko sędziego TK /kadencja do 2019r./. Była kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa i przez kilka lat prorektorem UAM w Poznaniu.

Temat wykładu szeroki, ale przedstawiający najważniejsze treści tematu w ujęciu naukowo-pragmatycznym. Państwo prawa (państwo prawne) – to koncepcja państwa, w którym stanowione w procesie demokratycznym prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących i wyznacza ich kompetencje, a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności. Przywołała treść Art. 2 Konstytucji  RP z 1997 r. Wskazała również, że dobrze funkcjonujące państwo prawa, to prawidłowy podział funkcji, tzw. triada – państwo prawne, demokracja, poszanowanie praw człowieka. Bez jednego z tych elementów, dwa pozostałe nie mogą dobrze działać. Na koniec wykładu z sali padły pytania, m.in. wobec zawirowań wokół polskiego sądownictwa. Odpowiedź /skrótowo/ można ująć, że wszystko wymaga umiarkowania i łagodzenia zamierzeń władzy.