Wykład prof. dr hab. Wandy Staniewskiej – Zątek

IMG_2726W dniu 16 marca 2017r. prof. dr hab. Wanda Staniewska- Zątek – jak się przedstawiła, jest biologiem, ekologiem  „naturalistą”. IMG_2739Temat jest ogromny, ale w dostępnym zarysie  został przedstawiony. Przytoczyła na wstępie naukowe definicje podstawowych nazw związanych z tematem wykładu i ich znaczenie dla właściwych relacji w ziemskiej przyrodzie. Wszystko to można było ujrzeć na ekranie, gdyż  bardzo przejrzyście uwidaczniały to slajdy. Ekologia, ściślej to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badająca współzależność i relacje wzajemnych oddziaływań pomiędzy organizmami i środowiskiem ich życia i pomiędzy samymi organizmami.   A to wszystko  odbywa się BIOSFERZE (Ziemi), gdyż biosfera, jako środowiska  życia nie jest bezkresną przestrzenią, gdyż ma swoje granice wyznaczone warunkami życia. W wykładzie przedstawione zostały inne naukowe terminy, które mają określone procesy dla wzajemnego współdziałania (tj. autotrofy, heterotrofy). A jakim organizmem jest CZŁOWIEK?  Po przedstawieniu różnych uwarunkowań odbywających się w biosferze ziemskiej, człowiek nie jest jego najważniejszym organizmem. Ale też człowiek jako istota najbardziej rozumna  w tym systemie, niezbyt dba o jego prawidłowy  system. Jaki jest ratunek dla biosfery? To ochronna przyrody w pełnym jej rozumieniu. Wykład pouczający i wskazujący, że dla wspólnego dobra, musi być właściwa symbioza. Inne warianty są nie do przyjęcia.IMG_2749