X Jubileuszowy Turniej Brydża

W rozegbry1ranym w dniu 8 kwietnia br. X-tym Jubileuszowym Wielkopolskim Turnieju Brydża Sportowego uczestniczyło 16 par z Piły, Obornik, Wolsztyna, Leszna, Gorzowa Wlkp. oraz Międzychodu. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny w towarzystwie Dyrektora Centrum Animacji Kultury Natalii Czarneckiej oraz Prezesa UTW Międzychód Marii Furchert.
bry3Po wielogodzinnych zmaganiach najlepsze wyniki osiągnęły pary przyjezdne, a mianowicie:
1. Zbigniew Geisler – Waldemar Pałka – UTW Oborniki
2. Jerzy Wilczek – Wiesław Świderski – UTW Oborniki
3. Andrzej Malenta – Jerzy Sadowski – UTW Piła
Zwycięzcom puchary, nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy, Centrum Animacji Kultury i Zarząd UTW Międzychód wręczyli zaproszeni goście.
Zarząd UTW Międzychód ufundował Puchar Przechodni dla najlepszej drużyny którym okazała się reprezentacja Uniwersytetu bry2Trzeciego Wieku z Obornik z wynikiem 62,74%. Nagrodę niespodziankę za zajęcie 13-tego miejsca w turnieju zdobyła para z Piły – Janusz Kruszewicz- Stanisław Czarnecki. Z zawodników reprezentujących Międzychód najlepsze miejsca zajęły: para Helena Dzięgielewska-Tadeusz Kiljańczyk oraz para Halina Grześkowiak-Zdzisława Krzyżańska odpowiednio piąte i szóste miejsce, a w klasyfikacji zespołowej drugie miejsce z wynikiem 54,96%.
Na zakończenie Turnieju krótkiego podsumowania 10-letniej historii organizacji Wielkopolskich Turniejów Brydża Sportowego dokonał Edward Szuflak, a Zarząd UTW Międzychód wspaniałym tortem podziękował organizatorom, zawodnikom i sponsorom za uświetnienie tej uroczystości.