X Wielkopolskie Spotkania Artystyczne UTW 2017

10 czerwca 2017 r. – X Wielkopolskie Spotkania Artystyczne UTW Międzychód’2017

DSCF1654Już po raz dziesiąty Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie zorganizował spotkania artystyczne, których celem jest integracja Wielkopolskich i Lubuskich UTW oraz promocja działalności artystycznej.

Impreza odbywała się w sali widowiskowej CAK w obecności zaproszonych gości i obejmowała przegląd poszczególnych zespołów. W prezentacjach uczestniczyło osiem uniwersytetów. Występowały kolejno zespoły z UTW: Drezdenko – zespół taneczny PASJONATA – Diabeł ubiera się u Prady, Chodzież – zespół UNIWEREK – Muzyczny misz masz, Złote dziewczyny w rytmie rumby, Piła – zespół taneczny SENIORITY – Podróż po Europie, Złotów – zespół wokalny OLIBABKI – piosenki biesiadne, oraz duet ULA I ANDRZEJ, Leszno – sekcja poetycko-teatralna – Za każdym razem inna, Międzychód – grupa sceniczna FENIKS – Bal wspomnień, MiędzychódGniezno – teatr PONAD CZASEM – Raban z babami, Grodzisk Wlkp. kabaret OJOJOJ – Jak pielęgnować związki.

Zmagania artystyczne oceniało Jury w składzie: Krystyna Zachciał (przewodnicząca), Maria Dukat (członek), Wiesław Matysik (członek).

W tym samym dniu co prezentacje zespołów artystycznych, w Art. Caffe, otwarta została wystawa prac malarskich sekcji malarskiej UTW Międzychód. Tym razem był to tylko jeden UTW prezentujący swoje prace malarskie.

W tej samej Art. Caffe uczestnicy Spotkań raczyli się kawą i ciastem sprawnie obsługiwani przez członkinie Klubu seniora „Złoty Wiek”.

Po występach był czas na posiłek a następnie ponownie w sali CAK wszystkie występujące zespoły otrzymały dyplomy za udział, po czym zostały ogłoszone wyniki. Prcatsazewodnicząca Jury Krystyna Zachciał odczytała protokół z posiedzenia Jury X Wielkopolskich Spotkań Artystycznych UTW Międzychód 2017. Poszczególnym zespołom przyznano miejsca: w kategorii wokalno-muzycznej – I miejsce UTW Złotów OLIBABKI – Piosenki Biesiadne i duetowi Ula i Andrzej,

w kategorii teatralno-kabaretowej – I miejsce UTW Leszno – sekcja poetycko-teatralna za spektakl Za każdym razem inna, II miejsce UTW Grodzisk Wlkp. – kabaret OJOJOJ za spektakl – Jak pielęgnować związki, III miejsce UTW Gniezno – teatr PONAD CZASEM za spektakl Raban z babami, w kategorii interdyscyplinarnej – I miejsce UTW Międzychód grupa sceniczna FENIKS za program Bal wspomnień oraz I równorzędne miejsce UTW Chodzież – Złote dziewczyny w rytmie zumby i muzyczny misz masz.

W kategorii taneczno-ruchowej – I miejsce UTW Drezdenko – PASJONATA – Diabeł ubiera się u Prady oraz I równorzędne miejsce UTW Piła – SENIORITY za program Podróż po Europie.page2

X Wielkopolskie Spotkania Artystyczne UTW profesjonalnie prowadziła Grażyna Kryger. Na koniec wszyscy uczestnicy Spotkań ustawili się do pamiątkowego zdjęcia i w takim oto klimacie zakończono X Wielkopolskie Spotkania Artystyczne UTW Międzychód 2017.