XII Spotkania Artystyczne Wielkopolskich UTW

25 maja 2019 r. w sali widowiskowej BPiCAK odbyły się organizowane przez międzychodzkie UTW, kolejne, XII Spotkania Artystyczne Wielkopolskich UTW. Na zaproszenie organizatorów przyjechało 9 UTW z: Drezdenka (woj.lubuskie), Chodzieży, Gostynia, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wlkp., Piły, Sierakowa Wlkp., Wągrowca, oraz jako 10. zespół gospodarz imprezy. Wszystkich uczestników w swoim wystąpieniu powitała Prezes miejscowego UTW, a tradycyjnego otwarcia dokonał Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny. Całość imprezy prowadziła Grażyna Kryger, a nad stroną artystyczną pieczę wiodło Jury w składzie: przewodnicząca dyrektor BPiCAK Natalia Czarnecka i członkowie – Elżbieta Sroka z UTW Sieraków i Miria Staniszewska – UTW Poznań. Występy oceniane były w następujących kategoriach: Wokalno- Muzycznej; Teatralno-Kabaratowej, Interdyscyplinarnej (w tej kategorii 1. miejsce przyznano dla UTW Międzychód) oraz Taneczno-Ruchowej. Każdy z występujących w konkursie UTW otrzymał, równe, rzeczowe nagrody wraz z dyplomami za uczestnictwo. Na zakończenie spotkań, wystąpiło gościnnie ze swoim taneczno-muzycznym programem Stowarzyszenie Seniorów działające przy BP i Domu Kultury ze Szczytna. To miasto partnerskie z Międzychodem. Dynamicznie wykonanie 5-ciu utworów muzycznych było przyjęte z dużym aplauzem. Trudno było uczestnikom odjeżdżać, co uwidoczniło się we wspólnej zabawie na scenie i proscenium. Jak to jeden z uczestników określił „ a teraz czas na trochę relaksu ruchowego przy muzyce, bawmy się wspólnie. Chcemy się spotkać za rok.