Zajęcia

Plan zajęć UTW w Międzychodzie

na II semestr roku akademickiego 2019/2020

(10.02.2020 r. – 4.06.2020 r. z przerwą wiosenną 9.04.2020r. – 14.04.2020 r.)

Nic co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. August Rodin

 Dokładny plan zajęć na pierwszy semestr znajdziesz pod tym linkiem.

Zajęcia przedmiotowe

otwarte dla każdego studenta UTW do końca października

przerwa zimowa od 23 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

                                      /zaliczenie I semestru z wybranej formy zajęć z wpisem do indeksu;                                      

warunek: 60% obecności – do 24 stycznia 2020r./

Informacja  na temat UTW w Międzychodzie znaleźć można w Internecie na stronie www.utwmiedzychod.pl.

Biuro UTW czynne jest  w poniedziałek 11.00-13.00 i w czwartek 15.00-16-30 tel. 663901542, tel. UTW 605664567

 

Zespół Szkół Technicznych budynek A dawniej Ekonomik

Zespół Szkół Technicznych budynek B dawniej Rolnik