Zakończenie roku akademickiego 2018/2019

W dniu 6 czerwca 2019 r. studenci międzychodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli swój rok akademicki. Był to trzynasty rok działalności tego senioralnego stowarzyszenia, skupiającego aktualnie 244 seniorów-studentów. Dla wielu osób z władz samorządowych powiatu i gminy, ta liczba może wskazywać, że UTW w Międzychodzie jest jedną z niewielu skupiającą ,tak liczną rzeszę starszego pokolenia mieszkańców gminy, bądź powiatu. W minionym roku akademickim hasłem wiodącym UTW było „Jeżeli jakaś dłoń ma swoje miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń”. W oparciu o takie motto ,ukierunkowana była cała działalność programowa i organizacyjna . Był to rok 13. akademickiej działalności i wielu często mówi, że to liczba nieraz pechowa. W swoim wystąpieniu prezes Zarządu nadmieniła, że jednak wszystko zależy od nas samych. Studenci mogą swoje zainteresowania , oprócz wykładów i spotkań, których było też 13., w różny sposób spełniać w uczestnictwie i działalności jednej z 28 grup zainteresowań. Przedstawione przez prezes sprawozdanie, było zwięzłym podsumowaniem rocznej, akademickiej działalności. Na tak rozwiniętą działalność zasługuje dobra współpraca z różnymi sponsorami. Były podziękowania dla władz samorządowych powiatu, gminy , Nadleśnictwa w Międzychodzie, ZUO w Mnichach, Schedpol, Gospodarstwo Ogrodnicze G. i B. Królik w Chrzypsku Wlkp., posłowi RP Zb. Ajchler i innym. Zakończenie roku było też okazją do wręczenia dyplomów tym, którzy uczestniczą nieprzerwanie w zajęciach przez 5 i 10 lat. W imieniu Zarządu, prezes wszystkim wykładowcom i instruktorom prowadzącym różne sekcje, koła złożyła serdeczne podziękowania, a wszystkim studentom – przyjemnego okresu wakacyjnego i z nowymi silami zaprosiła do uczestnictwa w nowym roku akademickim 2019/2020, którego początek nastąpi 4 października 2019 r. Częścią artystyczną zakończenia roku akademickiego, był występ zespołu działającego przy BPiCAK MUSIC VOCAL BAND, który prowadzi Jerzy Muzyka, i w którym występuje kilku studentów UTW.