Zakończenie zajęć edukacyjnych „Zrozumieć starość”

W dniu 24.01.2020r. zakończyły się zajęcia edukacyjne projektu organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, do realizacji którego dołączył się UTW w Międzychodzie.  W dniach 20.XI.2019 r. do 24.01.2020r. 60-ciu studentów UTW uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową Uniwersytetu Medycznego w programie edukacyjnym dla seniorów i opiekunów osób starszych „ZROZUMIEĆ STAROŚĆ”.  Sześć tematycznych wykładów prowadziły: –prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska Tobis – 1. Specyfika chorobowości w starości: jak chorują osoby starsze. 2. Aktywność w starości dlaczego trzeba być aktywnym?- dr n. med. Marta Lewandowicz Umyszkiewicz – Dieta osób starszych.- dr n. farm. Agnieszka Neumann Podczaska – 1. Starość i leki, kiedy więcej oznacza gorzej?. 2. Zasady komunikacji z osobą starszą, w tym walidacja gerontologiczna, czyli jak porozumiewać się z chorymi z otępieniem?.-mgr Katarzyna Stachnik –Sposoby radzenia sobie ze stresem, w tym ze stresem związanym z opieką. Każdy uczestnik zakończonych warsztatów otrzymał CERTYFIKAT, a w podziękowaniu  za prowadzone zajęcia osoby  je prowadzące, otrzymały od członków zarządu drobne upominki dot. Międzychodu.