Zebranie starostów grup i sekcji

W dniu 3. marca 2020r. odbyło się zebranie starostów grup i sekcji  wraz z członkami Zarządu UTW działających w obecnym roku akademickim. Spotkanie prowadziła Grażyna Kryger, która na wstępie powitała obecnych i przedstawiła projekt przebiegu zebrania, zaakceptowany. Przedstawiony został skład Rady Samorządu Studentów, powołanego w dniu 14. stycznia 2020r., który przedstawia się następująco: starosta – Grażyna Kryger, z-ca starosty – Kazimierz Mamet, sekretarz – Iwona Klapczyńska.  Prowadząca spotkanie przedstawiła starostom grup i sekcji obowiązki wynikające z pełnionych koleżeńskich funkcji. Istotnym zadaniem starostów jest rozmowa ze studentami w swoich grupach, przyjmowanie zgłaszanych uwag, zgłaszanie ich do Samorządu Rady, a ten z kolei przekazuje je do Zarządu UTW. Całość ma się opierać o wzajemnej współpracy, dla bardzo istotnego i sprawnego funkcjonowania UTW. Prezes Zarządu przedstawiła dość szeroką informację, podsumowującą  pierwszy  semestr bieżącego roku akademickiego, w tym m.in.  uczestnictwo studentów UTW w zajęciach i wykładach. Zebranie było niezwykle owocne, całość rzetelnie udokumentowana, co potwierdza sporządzony protokół ze spotkania.