Zamierzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie na rok akademicki 2016/2017

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE UTW W MIĘDZYCHODZIE

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Motto: „ Życia o sens nie pytaj,

sensu życia szukaj ”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie jest placówką użytku publicznego propagującą, głównie wśród emerytów i rencistów, wartościowy sposób życia umożliwiający uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, rozwijanie indywidualnych talentów i pasji słuchaczy, a ponadto dającą wsparcie i możliwość włączenia się każdego zainteresowanego do działań na rzecz drugiego człowieka.

Słuchacze UTW w drodze do życiowej mądrości i wolontariatu.

– to hasło programowe roku akademickiego 2016/2017.

 1. Kontynuowanie dotychczasowej działalności w dziedzinie edukacyjnej, aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i psychofizycznej studentów poprzez:
 2. a) organizowanie dwa razy w miesiącu wykładów o tematyce biologicznej, ekonomicznej, prawnej, medycznej, humanistycznej i gerontologicznej
 3. b) prowadzenie cotygodniowych lektoratów języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz zajęć obsługi komputera i fotografii cyfrowej
 4. c) podjęcie w ramach warsztatów nowej problematyki: użytkowanie internetowych darmowych narzędzi ( e-poczta, dysk na dokumenty i archiwum tj. zdalnie dostępne biuro, kalendarz z powiadamianiem dowolnej grupy odbiorców) w tzw. chmurze
 5. d) prowadzenie cotygodniowych zajęć wspomagających sprawność fizyczną: gimnastyki rehabilitacyjnej, choreoterapii, tańca towarzyskiego, nordic walking, gier sportowych, wycieczek rajdów pieszych oraz rowerowych, raz w miesiącu wyjazdów na basen
 6. e) organizowanie spotkań z władzami powiatu i gminy, spotkań w klubie„ pod Globusem ” oraz warsztatów artystycznych i przyrodniczych
 7. f) rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań w sekcjach: teatralnej, poetycko – literackiej, malarskiej, rękodzieła artystycznego, kulinarnej, śpiewu, turystycznej, brydżowej
 8. g) rozwijanie współpracy z uczelnia patronacką Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, m.in. w zakresie wsparcia kadrowego wykładowców
 9. h) organizowanie wyjazdów do filharmonii, teatrów oraz wycieczek
 10. i) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym
 11. Podejmowanie działań na rzecz innych i środowiska:
 12. a) utrzymywanie stałego kontaktu i współdziałanie z UTW w Sierakowie
 13. b) rozwijanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Wielkopolski i Lubuskiego
 14. c) utrzymywanie współpracy z przedszkolakami
 15. d) współudział w akcjach mających na celu ukwiecenie miasta
 16. e) zgłoszenie projektu przygotowanego przez UTW do budżetu obywatelskiego 2017
 17. f) nawiązanie współpracy z organizacjami seniorów z zagranicy
 18. Popularyzowanie idei i dokumentowanie działalności UTW
 19. a) zorganizowanie pod patronatem Marszałka Wielkopolski X Wielkopolskich Spotkań Artystycznych UTW Międzychód 2017
 20. b) przeprowadzenie X Wojewódzkiego Turnieju Brydżowego UTW
 21. c) prezentowanie prac studentów UTW w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie
 22. d) udział chętnych w IX Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo – Integracyjnych Sieraków 2017
 23. e) udział w targach Viva Senior 2017 w Poznaniu
 24. f) wystawa obrazów w Muzeum Regionalnym, CAK lub w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach
 25. Rozwijanie samorządności studenckiej:
 26. a) wybór studenckiej Rady Uczelnianej oraz Starosty Roku
 27. b) włączenie studentów do prowadzenia grup i zespołów zainteresowań oraz działań organizacyjno – administracyjnych

5.Udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i gminy Międzychód

 

 

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *