Inauguracja

Gaudeamus Igitur rozpoczęło 6 października 2016r. drugie dziesięciolecie działalności UTW w Międzychodzie. Uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego zaszczycili swoją obecnością m.in.: Honorowy Rektor UTW dr Włodzimierz Łęcki, reprezentant rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych dr Marcin Hermanowski, Burmistrz Krzysztof Wolny, Przewodniczący RP Rafał Litke. Prezes Maria Furchert, powitała gości, sponsorów, przybyłych studentów. Podziękowała wolontariuszom oraz przedstawiła plan działania uniwersytetu na nowy rok akademicki.

Honorowy rektor UTW dr Włodzimierz Łęcki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie UTW w życiu społeczeństwa Międzychodu. Kończąc swoje wystąpienie tradycyjnie przekazał słuchaczom 10 złotych myśli, tym razem na temat polityki.

Burmistrz Krzysztof Wolny również skierował parę słów do słuchaczy UTW życząc im wytrwałości, sił i zdrowia w realizowaniu swych planów.

Do życzeń dołączył się także wicestarosta Jędrzej Schubert.

Po wystąpieniu gości wręczono indeksy 17 studentom, którzy złożyli ślubowanie.

Prowadzący uroczystość Włodzimierz Poraszka odczytał listy i życzenia od zaprzyjaźnionych UTW oraz od Marii Małgorzaty Janyski reprezentującej sejm RP.

Prezes Maria Furchert wraz z pełnomocnikiem rektora dr. Michała Iwaszkiewicza podpisali aneks do umowy patronackiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Międzychodzie.

Przedstawicielom instytucji współpracujących z UTW oraz osobom szczególnie zasłużonym wręczono Medale X – lecia. Uroczyście podziękowano Krystynie Łagodzie i Renacie Bolałek za dotychczasową pracę w biurze UTW.

Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru Chabry zakończyła pierwszą część spotkania. Wykład inauguracyjny pt.:Kształtowanie opinii publicznej, jej wpływ i oddziaływanie na społeczeństwo wygłosił dr Marcin Hermanowski.

Uroczystość zakończył program wykonaniu osób z grupy Feniks pt.: Wieczór przy blasku świec”. Nostalgiczne wiersze, nastrojowe piosenki i pięknie zatańczone w finale tango wywarły na widzach niezapomniane wrażenia.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *