Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Po wakacyjnej przerwie, w czwartek 3 października 2019r. studenci międzychodzkiego UTW rozpoczęli czternasty rok akademicki. Po tradycyjnym wprowadzeniu władz uczelnianych, wykonaniu Gaude Mater Polonia przez sekcję muzyczną UTW Feniks, przy wsparciu wokalistek zespołu FinArt i dyrygenturą p. Teresy Cichosz, nastąpiło powitanie Rektora i zaproszonych gości. Po tym studenci mieli możliwość wysłuchania utworu fortepianowego, Walc – skomponowanego przez Napoleona Rutkowskiego a wykonywanego przez młodego pianistę Studia Muzycznego ARTON Bartosza Borykę. W kolejnych wystąpieniach prezes UTW Maria Furchert w ogólnym zarysie przedstawiła zamierzenia, jakie są ujęte w nowym roku akademickim, w przybliżeniu- szczególnie w I semestrze. Jak nadmieniła – dzisiaj nasza studencka brać powiększa się o 16. nowych studentów. Po ich przyjęciu UTW w Międzychodzie będzie liczył 259 studentów. Tegorocznym mottem naszej działalności jest: „Nic co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń” (to myśl Augusta Rodina). Przewodniczący Rady Programowej Lech Staszak m.in. zwrócił szczególną uwagę na zainteresowanie się studentów warsztatami, które będą organizowane wspólnie z kadrą naukową Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zajęcia pod nazwą „Zrozumieć starość”. Szczegółowy plan zajęć na bieżący semestr studenci otrzymali dzisiaj. Rektor dr inż. Włodzimierz Łęcki w swoim wystąpieniu życzył studentom-seniorom dalszej wytrwałości w zdobywaniu nowych wiadomości, bo przedstawiony program jest w tym semestrze trochę tematycznie „ustawiony” pod seniorów. Jak zawsze przedstawił 10 myśli, głównie związanych z aktualną kampanią wyborczą, a myśli te przytoczył w oparciu o twórców założeń demokracji z wieku XV. Głos zabrali też goście, którzy życzyli Zarządowi i wszystkim studentów dużej wytrwałości i aktywnego uczestnictwa w realizacji przedstawionego programu, uznania za to, że choć się ma określone lata, i często „szwankujące zdrowie”, to seniorom chce się być aktywnym.
Wiele ciepłych słów przekazali; przewodniczący Rady Powiatowej Ryszard Skiba, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Nowak, burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny, za posła na Sejm RP Zb. Ajchlera Karolina Wicenty, dyrektor BPiCAK Natalia Czarnecka oraz od uczelni patronackiej WSUS w Poznaniu prof. dr Wiesław Kot. Po tym studenci wysłuchali kolejnego utworu fortepianowego Napoleona Rutkowskiego „Elisa Walc” w wykonaniu młodego pianisty Alana Rembacza. W kolejnej odsłonie inauguracji odczytano listę 16. nowych studentów, którzy złożyli ślubowanie a przybyłym 14. studentom zostały wręczone indeksy przez prezes UTW Marię Furchert i rektora dr Wł. Łęckiego. Sekcja muzyczna UTW Feniks i wokalistki FinArt ,również pod dyrygenturą Teresy Cichosz odśpiewali pieśń „Gaudeamus Igitur”.
Wykład inauguracyjny „Najpiękniejsze sceny filmu polskiego. Analiza, interpretacja, wspomnienia” wygłosił prof. dr Wiesław Kot z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Osoba zanana z radiowo-telewizyjnych programów, jako krytyk filmowy. Część artystyczną wypełnił repertuar muzyczny przygotowany przez p. Teresę Cichosz, wykonawcami był zespół wokalny FINART, solistki Akademii Piosenki , studentki UTW Joanna Florczak i Ewa Gawron. Akompaniujący zespól instrumentalny tworzyli Teresa Cichosz, Andrzej Patela, Jarosław Cichosz.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *