Ankieta

Zwracam się z prośbą do studentów o wypełnienie ankiety.

Należy kursorem najechać https://www.survio.com/survey/d/cyfroweuslugifinansowe

Ankieta jest anonimowa. 

Szanowna Pani Prezes,

Nazywam się Sylwia Badowska i jestem  pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie wraz z zespołem badaczek w/w Wydziału realizujemy projekt naukowy pt. „Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych”. Jego celem jest zdiagnozowanie wśród osób w wieku 60 lat i więcej, korzystania z cyfrowych usług finansowych oraz identyfikacji barier prowadzących do nieposługiwania się tego typu rozwiązaniami.

Częścią tego projektu jest przeprowadzenie badań sondażowych wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Badanie ankietowe seniorów ma charakter anonimowy i dobrowolny. Wyniki badań posłużą przygotowaniu  i opracowaniu rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polityki senioralnej na rzecz inkluzji osób dojrzałych w funkcjonowaniu na dynamicznie przekształcającym się rynku usług finansowych.

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania ankietowego wśród słuchaczy Państwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badanie jest realizowane w formie on-line, tj. w postaci elektronicznego kwestionariusza ankiety. Chciałybyśmy zwrócić się do Państwa o rozesłanie do słuchaczy UTW linku do ankiety lub/oraz umieszczenie na Państwa stronie UTW oraz/lub stronie Facebooka UTW, informacji o naszym badaniu i linku do w/w ankiety https://www.survio.com/survey/d/cyfroweuslugifinansowe.

 

W załączniku przesyłamy pismo od P. Dziekana prof. dr hab. Mirosława Szredera potwierdzające realizację naszego projektu wraz z prośbą o Państwa wsparcie.

 

Z naszej strony, w zamian  za Państwa pomoc, proponujemy przeprowadzenie dla Państwa słuchaczy bezpłatnego wykładu np. w formie on-line o tematyce i terminie uzgodnionym z Państwem.

 

Licząc na Państwa pomoc w realizacji badań naukowych,

 

Z poważaniem,

 

 

dr inż. Sylwia Badowska

Adiunkt

tel. 58 523 13 13

tel. kom. 602 790 718

email: sylwia.badowska@ug.edu.pl

_____________________________________________

Katedra Marketingu Wydział Zarządzania

Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

email: wzr@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

 

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *