UTW w Międzychodzie obchodzi JUBILEUSZ 15 – lecie

16 grudnia 2021 r.  w sali BPiCAK odbyło się spotkanie seniorów – studentów, słuchaczy międzychodzkiego UTW, aby w skróconym zarysie dokonać podsumowania swojej piętnastoletniej programowej działalności, uwzględniając szczególnie ostatnie 5 lat. Podczas uroczystości w krótkim wystąpieniu prezes UTW przybliżyła zebranym słuchaczom ideę zrodzenia się i tworzenia tzw. UTW, które w założeniach miały wspomóc i złagodzić proces starzenia się seniorów poprzez aktywność  intelektualną i fizyczną osób starszych. Tak było w 1973 r. we Francji, następnie w Polsce już w 1975r. w Warszawie powstał pierwszy UTW, a w 1979 r. pierwszy UTW w Poznaniu, któremu przewodziła Pani Lidia Wrocińska-Sławska. Korzystając z jej doświadczeń i przy wsparciu dr inż. Włodzimierza Łęckiego w 2006 r. utworzono Stowarzyszenie UTW w Międzychodzie. Inicjatorami byli Tadeusz Środecki, Ewa Żuryło i Stefania Ingarowicz. Działalność  naszego UTW-jak informowała pani prezes, była już uprzednio przedstawiana w ramach obchodów 5-lecia (2006-2011), 10-lecia (2006-2016), w którym wydano „Kalendarium 10 lat UTW. Zarząd UTW przy wsparciu finansowym sponsorów – głównie UMiG, przygotował dla studentów  jubileuszowy  KALENDARZ  2022, na którym w każdym miesiącu, zdjęciami przedstawiono najważniejsze wydarzenia. Były życzenia od zaproszonych gości, które składali – burmistrz K. Wolny, dyrektor CAK N. Czarnecka, prezes UTW w Sierakowie H. Euchast wraz z wiceprezesem oraz pani Michałek z lokalnej prasy TYDZIEŃ. Przesłanie złożonych życzeń jest zasadnicze –„ miejscowy UTW na trwale wkomponował się w życie Międzychodu i stał się prawdziwą wizytówką naszego miasta”. Z kolei z niespodzianką wystąpiła Grażyna Kryger, która jako starościna UTW w imieniu studentów podziękowała całemu zarządowi UTW i koleżankom pracującym przy obsłudze studentów w biurze za woluntarystyczną pracę i poprosiła wymienionych na proscenium, wręczając  wespół z kolegami każdemu  kwiatek. Zebranym studentom został przedstawiony też  kilkunastominutowy, multimedialny w raz z muzycznym podkładem, pokaz z działalności UTW w minionym 5-leciu – (2016-2021), który przygotowała Małgorzata Anna Koszyca. Jubileuszowe spotkanie uświetniły występy grupy scenicznej Feniks pod kierunkiem Oleksandra Matiashuka oraz zespołu wokalnego FINART pod przewodnictwem Teresy Cichosz. Podczas rocznicowego spotkania studenci mogli oglądać wystawę prac malarskich Grażyny Cacak Matysik, studentki z sekcji malarskiej UTW. To kilkadziesiąt prac akwarelowych pani Grażyny pod nazwą „Uchwycone w kolorze”, za które otrzymała gromkie podziękowania.

Możesz również polubić…