Spotkanie studentów UTW z burmistrzem Krzysztofem Wolnym

Międzychodzki UTW po tzw. zimowej wakacyjnej przerwie, wznowił swoją programową działalność w bieżącym roku akademickim, planowymi zajęciami semestru wiosennego. Tematem spotkania z burmistrzem K. Wolnym były „Inwestycje 2021 r. i zamierzenia na 2022 r.” Studenci mogli na przedstawianych slajdach wizualnie zobaczyć obiekty, lub inne prace, które zostały zrealizowane w omawianym okresie. Przy każdej prezentacji  burmistrz przedstawiał  ich krótkie omówienie, z którego wynika, że z ubiegłorocznego (2021r.)127 – milionowego budżetu gminnego, ok. 20 mln złotych przeznaczono na tzw. wydatki majątkowe, z których można było zrealizować większość  pokazanych tu inwestycji. Gmina również wspierała działalność różnych klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, na które z budżetu przeznaczono ponad 1 mln 160 tys. zł. Z budżetu gminnego udzielane są również dotacje na wsparcie różnych instytucji powiatowych, które pracują dla tut. społeczeństwa –np. KPPolicji, SP ZOZ, straży pożarnej. Wg. burmistrza czynione są również starania o pozyskanie środków finansowych na niektóre programy ogólnokrajowe, jednak  podział tych środków budzi pewne kontrowersje. Był czas na pytania, których zadano kilka, i na odpowiedzi na nie.

Możesz również polubić…