UKONSTYTUOWANIE ZARZĄDU

28.11.2022r.

UKONSTYTUOWANIE ZARZĄDU

Na posiedzeniu nowego Zarządu w jawnym głosowaniu ukonstytuował się skład Zarządu UTW na najbliższe 3 lata. Przedstawia się on następująco:

Prezydium Zarządu

Maria Furchert – prezes

Leszek Staszak – v-ce prezes, przewodniczący Rady Programowej

Irena Wapniarz – v-ce prezes ds. organizacji

Iwona Klapczyńska – sekretarz

Małgorzata Koszyca – skarbnik

Członkowie Zarządu

Agaciak Barbara, Hanna Kańdulska, Jan Mojżeszewicz, Alicja Prokopczuk, Aldona Woźna.

Nowo wybrany Zarząd deklaruje kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć. Jednocześnie składamy nowe propozycje dotyczące działalności naszego stowarzyszenia i mamy nadzieję, że spotkają się one z poparciem. Jesteśmy również niezmiennie otwarci na propozycje naszych studentów, a także środowiska lokalnego. Ze sporymi emocjami oczekujemy nadchodzącej kadencji i bardzo ważne jest dla nas, że zawsze w naszych działaniach możemy liczyć na wsparcie naszych licznych partnerów i studentów.

Możesz również polubić…