Jaka będzie edukacja, rynek pracy i kariera zawodowa w przyszłości?

Wykład poprzedziła miła  niespodzianka. Pracownicy miejscowej biblioteki wraz z grupą dzieci uczęszczających na zajęcia biblioteczne, przygotowali  półgodzinny spektakl teatralny w oparciu o teksty książek, które uprzednio czytali w bibliotece. Zbliżał się Dzień Babci i Dziadka, stąd na programowe przedstawienie przybyli rodzice, rodzeństwo, babcie, dziadkowie młodych wykonawców. Zarazem była też sposobność, aby to wszystko mogli zobaczyć przybyli na wykład seniorzy – studenci UTW, którzy również gromkimi oklaskami dziękowali młodym wykonawcom za przedstawienie. Nadszedł czas na wykład, w którym prof. dr hab. Magdalena Piorunek z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu w sposób rzeczowy przedstawiała najważniejsze treści związane  z wykładem. Przekaz poparty naukowymi badaniami z wielu dziedzin. Uwidaczniały to również slajdy, jako wizualny dokument zmieniających się różnych zmian społecznych, ekonomicznych, klimatycznych itd. Wzrastająca długość życia i pracy ludzi. Szybkość przemian społecznych, zmian edukacyjnych, szybkość przepływu różnych informacji, postępująca automatyzacja procesów  roboczych, w których pracę ludzi przejmują roboty. Dominująca rola korporacyjna rynków pracy, systemów informatycznych, zindywidualizowana edukacja, przeniesienie do Internetu itd. To prawdziwe tsunami technologiczne i konieczność radykalnych zmian. Pokolenie np. lat 1946-1964 doświadczyło nowych  zmian trudniej, ale w miarę potrzeb i przy wsparciu młodszych pokoleń ambitnie chce współdziałać w tych przemianach.

Możesz również polubić…